Начало / Общество / Канализационна, водоснабдителна мрежа и пречиствателна станция ще изграждат в Белене по проект

Канализационна, водоснабдителна мрежа и пречиствателна станция ще изграждат в Белене по проект

Община Белене спечели проект за частично изграждане на канализационна мрежа с пречиствателна станция за отпадъчни води и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в Белене по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 год.” Стойността на проекта е 43 064 274, 17 лв., от които европейското и националното съфинансиране е 41 683 881, 94 лв.

Целта е подобряването на качеството на комуналните услуги, предлагани от общината на населението на Белене, с което ще се постигне увеличаване на дела на хората, включени към съвременна водоснабдителна и канализационна система. Освен това ще се осигури и пречистване на битовите отпадъчни води.

Освен изграждане на пречиствателна станция, е заложено изграждане и на канализационна мрежа с обща дължина 19 963 м, на 6 790 м сградни канализационни отклонения, улични оттоци, заустващ канализационен колектор. По проекта ще бъде рехабилитирана и 18 445 м водопроводна мрежа и сградни водопроводни отклонения. Нов захранващ водопровод с дължина 1 157 м ще бъде изграден до пречиствателната станция.

Очакванията са да се подобри съществуващата система за отпадъчни води на територията на Белене и да се повиши качеството на услугите във ВиК сектора. По този начин, от една страна, ще се елиминира отрицателното въздействие на директно заустените отпадъчни води върху повърхностните води и водните екосистеми, както и рисковете за здравето на хората. От  друга страна значително ще намелее дела на  местното население, изключено от достъп до канализация и питейна вода с нужното качество.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 30 юни 2015 год.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...