Акценти
Начало / Избори / Избори 2015 / Казусът с общинските съветници в Плевен продължава

Казусът с общинските съветници в Плевен продължава

Общинската избирателна комисия в Плевен излезе с решение относно молбата на Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков. Припомняме, че те бяха избрани за общински съветници в Плевен от преференции на местните избори. Двамата жалбоподатели са от ПП ГЕРБ, откъдето пък беше внесено заявление, че те се отказват от местата си на общински съветници в Общински съвет – Плевен. ОИК – Плевен одобри тези заявления, но след това те бяха обжалвани в Административен съд – Плевен от Станислав Иванов и Емил Цветков, които твърдяха, че не са били запознати с въпросните заявления. Делото стигна до Върховен административен съд, където отсъдиха решението на ОИК – Плевен да бъде отменено.

В тази връзка е постъпила  молба  на 13.11.2015 г. в ОИК – Плевен от Станислав Иванов и Емил Цветков, с която се иска във връзка с решение на Върховен административен съд, с което е прогласена нищожността на решениетона ОИК – Плевен, да се свика незабавно заседание на комисията и постановяване на ново решение, с което същите да бъдат обявени за избрани общински съветници от ПП ГЕРБ в съответствие с изборните резултати. Във връзка с цитираната молба в ОИК – Плевен е постъпило писмо от ЦИК, получено в комисията, с което се изпраща жалба за произнасяне по компетентност на двамата молители. В жалбата се прави искане за произнасяне на ЦИК от Станислав Иванов и Емил Цветков. Жалбоподателите считат, че е налице мълчалив отказ на ОИК-Плевен.

На 19.11.2015г. на всички членове на ОИК са изпратени покани за свикване на заседание на 25.11.2015г. във връзка с подадената молба от Станислав Иванов и Емил Цветков. След запознаване и обсъждане на материалите по преписката, ОИК – Плевен счита, че направените изводи от страна на ЦИК относно твърдяните факти от молителите, че подадените заявления се явяват документ с невярно съдържание, то разглеждането на този въпрос е от компетентността на прокуратурата. В мотивите на решението, постановено по описа на Върховен административен съд, е прието, че възможността за отказ от избор за общински съветник се осъществява по друг ред и по друг закон, който не е Изборният кодекс. Следователно е необходим акт на прокуратурата, който да се произнесе относно обстоятелството, дали подадените заявления от Станислав Иванов и Емил Цветков са написани и подписани от тях. В тази връзка е образувана преписка по описа на Районна прокуратура  -Плевен.

Във връзка с гореизложеното Общинската избирателна комисия в Плевен е решила, че ще се произнесе по подадената молба след приключване на преписката в РП-Плевен, с влязло в сила постановление. Гласуването на проекторешението по точката  приключи с 6 гласували „за” членове  и толкова гласували „против”. Въз основа на гласуването няма необходимото мнозинство за решение, т.е. е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на Кодекса. Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Централна избирателна комисия.

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...