Начало / Култура / Индийски студенти, членове на глобална младежка организация, гостуват на Педагогическия колеж

Индийски студенти, членове на глобална младежка организация, гостуват на Педагогическия колеж

Двама индийски студенти, членове на глобалната младежка организация ALESEC, участваха в информационния ден, организиран в Педагогически колеж – Плевен, който е структурно звено на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Чери Каур и Акче Дауан представиха глобалнат младежка организация, която цели да развива лидерски способности сред студентите и завършващите стажантски програми. От ноември 2010 г., мрежата на AIESEC включва над 64 хиляди членове в 110 страни и територии, което я прави най-голямата в студентски план организация в света. Присъства в над 2 100 университета по целия свят. Програмата предлага стаж в приемаща организация, чрез която един млад човек допринася за постигане на целите на организацията, получава подкрепа и оценка за своето професионално развитие и възможности за реализиране на трудов стаж.

В рамките на информационния ден, който се организира по програма „Учене през целия живот”, беше представена програмата „Асистентски стаж”. Лектори бяха студентките от II курс Любомира Тончева и Юлия Пенева специалност начална училищна педагогика. Презентацията на второкусрничките, подготвена с помощта на доц. д-р Теодора Вълова, национален eTwinning посланик за България, съдържаше актуална информация относно възможностите за студентите и младите учители да участват в подпрограмите на Секторна програма „Коменски“ – Асистентски стаж и eTwinning.  Програмата Асистентски стаж предлага работа в чуждестранни образователни институции с продължителност между 3 и 10 месеца. Финансирането покрива изцяло стажа в приемното училище, което възлага на опитен учител ролята на наставник на асистента.

Интерес предизвика презентацията за eлектронната платформа за сътрудничество между учители в Европа – eTwinning, която е насочена към развиване на компютърни умения и овладяване на общуването на чужд език. Като многоезична платформа, порталът eTwinning осигурява безопасна среда за сътрудничество и комуникация чрез интернет на учители и ученици от различни европейски страни и дава възможност за професионално и кариерно развитие. Предстои ново разширяване на програмата с ново име – е Тwinning +.

В информационния ден  участваха 40 студенти от Педагогическия колеж от I до III курс.

„Лекторията, посветена на подпрограмите на Програма „Учене през целия живот“ – Асистентски стаж и eTwinning, разшири информираността на нашите студенти относно европейски образователни и квалификационни системи. По време на срещата с индийските студенти се представиха изключително интересни и разнообразни традиции и култура, както и значението на интернационалните образователни програми. Насърчаваме участието на повече млади хора от колежа в системата за международен студентски обмен”, подчерта доц. д-р Росица Димкова, директор на колежа.

Доц. д-р Теодора Вълова, допълни че езиковите познания и мултикултурни компетенции придобиват все по-голяма тежест на европейския пазар на труда. „Това налага потребността бъдещите педагози да усвояват допълнителни умения и опит чрез участие в европейски и глобални образователни и квалификационни програми”, каза доц. д-р Вълова.

Прочетете също:

Изключителен успех за  арт школа „Колорит“  на международен конкурс в Румъния

Арт школа „Колорит“ постигна изключителен успех на 5-тия Международен конкурс за детско и младежко изкуство ...