Начало / Общество / За осем нови професии предлагат прием наесен

За осем нови професии предлагат прием наесен

Прием за осем нови професии са заложени в Държавния план-прием за учебната 2013/2014 година в училищата в област Плевен, който беше обсъден днес на заседание на областната комисия по заетостта. В комисията, председателствана от зам.-областния управител Тошко Гетов участваха 26 членове, представители на училища, местна власт, институции и бизнес.

На заседанието беше представен анализ на състоянието на областната мрежа от общиински общообразователни и професионални училища и становището на Регионалния инспекторат по образованието в Плевен във връзка с Държавния план-прием за следващата учебна година.

Предложението на Областния съвет по заетост за прием за следващата учебна година трябва да бъде представено най-късно до 31 март  за одобрение в Министерството на образованието и съответно да бъде издадена заповед на министъра за утвърждаване на план-приема за всички области на страната, уточни преди началото на заседанието началникът на РИО – Плевен Албена Тотева.

Тя коментира, че направените предложения от директорите на общообзазователни училища и професионални гимназии са умерени, в търсене на баланса между броя на ученици и паралелки. Постигнат е и консенсус за пълняемостта на паралелките с 26 ученика и за следващата учебна година няма нито едно предложение за прием на 29 ученици в паралелка, уточни Тотева. Тя подчерта, че всички предложения на директорите на общинските училища са подписани от кметовете на съответните населени места, което означава, че са съобразени с плановете за развитие на бизнеса и с политиката на общината в областта на образованието.

От предложените нови професии  само по една досега не е имало обучение в област Плевен и това е професията сътрудник в малък и среден бизнес, по която от следващата учебна година ще се обучават в ПГ подемна, строителна и транспортна техника в Плевен.

Останалите професии са нови само за училищата, които ги включват за първи път в плана си за прием. Те са в ПГ по селско стопанство в Долни Дъбник  – техник на енергийни съоръжения и инсталации, ПГ по селскостопанство в Левски – професията е агроеколог, ПГ по електротехника и химични технологии в Плевен – компютърна графика и в ПГ по подемна, строителна и транспортна техника  – професия  електромонтьор, със специалност електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника и техник на транспортна техника със специалност автомобилна мехатроника

В ПГ по туризъм „Ал. Константинов” – Плевен от следващата учебна година предлагат прием за професията помощник възпитател със специалност помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, а в ПГ по земеделско стопанство в Червен бряг – професия техник-лесовъд, специалност горско и ловно стопанство.

Общо в област Плевен Държавният план-прием предвижда след 7 клас  прием да има в 22 паралелки в СОУ и 29 – в професионални гимназии, а след 8 клас  – 17 паралелки в СОУ и 45 – в професионални гимназии.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...