Начало / Общество / Заявления за целеви помощи за отопление се приемат до края на октомври

Заявления за целеви помощи за отопление се приемат до края на октомври

До 20 септември 2018 г., в Дирекция „Социално подпомагане” – област Плевен, са постъпили 9823 заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за новия отоплителен сезон 2018-2019 година. Издадените заповеди за отпускане на помощи са 7 870, съобщи на пресконференция днес Светлана Георгиева, директор на Дирекциията. Тя припомни, че заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление ще се приемат до 31 октомври. Задължително в молбите се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. Целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца. Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен на диференциран минимален доход за отопление. Основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет. От 1 януари гарантираният минимален доход е 75 лв.

Месечният размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2018-2019 г. е 74,83 лева, а за целия отоплителен период пълният размер е 374,15 лева.

През отоплителен сезон 2017-2018 година помощта е отпусната на 9535 лица и семейства.

Прочетете също:

Временно ограничение на движението в части на Плевен заради кастрене на дървета

От 08.30 до 16.00 ч. на 27, 28 и 29 октомври 2020 г.  временно ще ...