Начало / Икономика / Жените живеят по-дълго, мъжете са по-добре платени, но и едните и другите еднакво доволни от живота

Жените живеят по-дълго, мъжете са по-добре платени, но и едните и другите еднакво доволни от живота

В живота на мъжете и жените в Европа съществуват големи разлики, но има и сходства. Колко сходно и различно е ежедневието на жените и мъжете в европейските страни показва направеният статистически портрет на живота на мъжете и жените в Европа по повод 20 октомври – Деня на статистиката.

Продължителност на живот

Анализът показва, че в ЕС през 2016 г. има съществена разлика в продължителността на живота между жените и мъжете.  Във всички държави членки жените живеят по-дълго от мъжете, като средната възраст за жените е 83.6 години и 78.2 години за мъжете.

В резултат на по-голямата продължителност на живота и по-ниската смъртност в почти всички държави членки жените са повече от мъжете, като най-голяма е разликата в Латвия (18%), Литва (17%) и Естония (13%), докато в Люксембург, Малта и Швеция мъжете са малко повече от жените.

Кой сключва брак по-рано

Във всички държави членки жените сключват брак по-рано от мъжете, като през 2016 г. разликата във възрастта при сключване на първи брак е над 3 години в България, Румъния и Гърция, а в Ирландия (2015 г.), Португалия и Обединеното кралство (2015 г.) – по-малка от 2 години. Що се отнася до средната възраст на жените при раждане на първо дете – през 2016 г. в ЕС тя е 29 години, като варира от около 26 години в България и Румъния до 31 години в Испания и Италия.

Еднакво удовлетворени от живота

Въпреки големите различия в живота на жените и мъжете те са почти еднакво удовлетворени от живота, който водят. В ЕС през 2013 г. жените на възраст над 16 години по скалата от 0 до 10 са дали оценка средно 7.0 на удовлетвореността си от живота, а мъжете на същата възраст – средно 7.1.

Жените с по-високо образование

Почти няма разлика между жените и мъжете, когато става въпрос за ниска степен на образование. Но при по-високите степени на образование се наблюдават различия. Жените и мъжете на възраст между 25 и 64 години в ЕС с ниска степен на образование (основно и по-ниско) са с почти еднакъв дял през 2017 г. – 22% при жените и 23% при мъжете. В почти всички държави – членки на ЕС, делът на жените, завършили средно образование или професионално обучение след средно образование (44%), е по-малък в сравнение с този на мъжете (48%). Висше образование са завършили 33% от жените и 30% от мъжете в ЕС. В почти всички държави членки делът на жените с висше образование е по-голям от дела на мъжете, като най-големите различия се наблюдават в балтийските държави членки и във Финландия, Швеция и Словения.

Само една трета от ръководните постове се заемат от жени

Работещите мъже обикновено заемат по-високи позиции от работещите жени. Приблизително една трета (34%) от  ръководителите в ЕС през 2017 г. са жени. Техният дял не надвишава 50% в нито една от държавите членки, като най-голям е в Латвия (46%), Полша и Словения (по 41%), България, Естония, Литва, Унгария и Швеция (по 39%), а най-малък е в Люксембург (19%), Кипър (21%), Чешката република (25%), Дания, Италия и Нидерландия (по 27%)

Жените печелят средно с 16% по-малко от мъжете. Най-големи разлики са наблюдавани в Естония (25.3%), Чешката република (21.8%), Германия (21.5%), Обединеното кралство (21.0%) и Австрия (20.1%). Най-ниска е разликата в заплащането между жените и мъжете в Румъния (5.2%), Италия (5.3%), Люксембург (5.5%), Белгия (6.1%) и Полша (7.2%).

Разликата в заплащането на жените и мъжете обаче е свързана с редица културни, правни, социални и икономически фактори, които далеч надхвърлят въпроса за равното заплащане за равен труд.

Децата и домакинската работа  са приоритет на жените

Сходство има във всички държави членки по отношение дела на жените и мъжете за грижите за децата и домакинската работа. През 2016 г. в ЕС 92% от жените на възраст между 25 и 49 години (с деца под 18 години) се грижат за децата си ежедневно в сравнение с 68% от мъжете. Сред държавите членки най-големи различия между жените и мъжете са наблюдавани в Гърция – 95% от жените и 53% от мъжете, и Малта – съответно 93% и 56%, докато най-малките разлики са установени в Швеция – 96% от жените и 90% от мъжете, и Словения – съответно 88% и 82%.

За домакинската работа и готвенето разликите са още по-големи. В ЕС през 2016 г. 79% от жените са готвели и/или са извършвали домакинска работа ежедневно в сравнение с 34% от мъжете. Най-голяма е разликата между жените и мъжете в Гърция – 85% от жените и 16% от мъжете, и Италия – съответно 81% и 20%, а най-малка е в Швеция – 74% от жените и 56% от мъжете, и Латвия – съответно 82% и 57%.

Прочетете също:

Продължават летните ремонти на улици и тротоари в Плевен

С дейности по организация и безопасност на движението и ремонт на ревизионни шахти и оттоци ...