Начало / Здравеопазване / Екипът на Хайфу център – Плевен участва в значимо европейско проучване

Екипът на Хайфу център – Плевен участва в значимо европейско проучване

Предлагат лечението с фокусиран ултразвук на рак на панкреаса да се  финансира от Националната здравноосигурителна каса

 

Екипът на HIFU (Хайфу) Център към УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен се включи в първото по рода си проучване на ефекта на лечението с фокусиран ултразвук върху качеството на живот при пациенти с авансирал рак на панкреаса. Проучването се осъществи съвместно със специалистите от Хайфу Центъра в Бон, Германия. През януари тази година резултатите и изводите от проведеното проучване бяха публикувани като статия в едно от водещите научни списания в света – European Radiology. От българска страна съавтори на научната статия са: чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, проф. д-р Славчо Томов, проф. д-р Добромир Димитров и д-р Хюлия Ферадова. Това е списанието на Европейското общество по радиология, което има много висок Impact factor – 4.1 – показател за значението и влиянието на самото списание в съответната научна област. Онлайн версията на списанието отчита ежегодно близо милион сваляния. Според д-р Хюлия Ферадова, д.м., „European Radiology” е списание, което непрекъснато актуализира научните знания в областта на медицината чрез публикуване на силни, оригинални статии и кратки съобщения от европейски конгреси. „Ето защо отразяването на труда на българския колектив дава висока оценка за актуалността на научните резултати на Хайфу Центъра и тяхната значимост за съвременната медицина“, отбеляза тя.

За първи път в Източна Европа екипът на HIFU Център „Света Марина”- Плевен, ръководен от проф. д-р Добромир Димитров, д.м., внедри приложението на фокусирана ултразвукова хирургия при лечението на пациенти с авансирал рак на панкреаса. Благодарение на натрупания клиничен опит, българският екип беше поканен за съвместно проучване с колегите си от Клиниката по радиология на Университетската болница в Бон, Германия. То включва осемдесет пациенти с доказан авансирал панкреатичен карцином, от които 30 са третирани от екипа в България. Това проучване показва, че прилагането на Хайфу технологията представлява ефективна възможност за подобряване на качеството на живот с минимален процент на странични ефекти. Поради липсата на специфични ранни симптоми около 80% от пациентите с рак на панкреаса се диагностицират в доста напреднал стадий, в който не подлежат на оперативно лечение. Характерно за тези болни е силно влошеното качество на живот. Терапията с фокусиран ултразвук с висока интензивност (HIFU) или наричана още фокусирана ултразвукова „хирургия без скалпел“ е авангарден метод за неинвазивна екстракорпорална аблация (стопяване) на солидни тумори с нарастваща популярност към настоящия момент.

Д-р Хюлия Ферадова, д.м., специалист-хирург от HIFU екипа в Плевен, заяви: „След лечението с HIFU интензивността на болката при пациентите е значително намалена, като е отчетено подобрение във физическото, емоционалното и социалното функциониране на болните. Това повлияване на симптомите води до значимо подобряване на глобалното здраве, като показател за общото качество на живот. Отчетените ефекти според проучването са независими от туморния стадий или страната, в която е извършено лечението”. Според д-р Ферадова приложението на HIFU може да бъде полезно допълващо лечение към палиативната системна химиотерапия или най-добрата поддържаща грижа при лечението на това агресивно заболяване. „Това налага да се предложи на обсъждане финансирането на този вид лечение от Националната здравноосигурителна каса. Поемането на разходите по лечението от НЗОК би направило достъпно HIFU за повече пациенти“, подчертава тя.

Пълният текст на статията на тема: „Improving quality of life in pancreatic cancer patients following high-intensity focused ultrasound (HIFU) in two European centers” може да бъде намерен на следния линк:

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00330-020-07682-z

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...