Начало / На фокус / До 18 март приемат заявления за лятната сесия на зрелостните изпити
изпит

До 18 март приемат заявления за лятната сесия на зрелостните изпити

Учениците, които желаят да се явят на държавен зрелостен изпит, сесия май – юни през учебната 2016 година, вече могат да подават заявления за допускане до матура. Заявленията ще се приемат до 18 март 2016 г., информират от Регионалния инспекторат по образованието в Плевен.
До държавен зрелостен изпит се допускат ученици, завършили успешно 12 клас. Те подават заявления по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището, в което се обучават. Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението за допускане до матура до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Регионалния инспекторат по образованието (РИО).

Изпитите се полагат в посочено от началника на РИО училище.
Лятната сесия на ДЗИ започва с матурата по български език и литература, която ще е на 18 май 2016г. Вторият държавен зрелостен изпит ще е на 20 май 2016г, а матурата по желание на ученика – ще се проведе в периода 26 май 2016г. – 1 юни 2016г.

Прочетете също:

Общински съвет – Плевен гласува 5 000 лв. за лечението на проф.Недкова

Еднократна финансова помощ в размер на 5 000 лв. от бюджета на Община Плевен ще ...