Начало / Икономика / Договорите за обществен превоз до седем плевенски села изтичат в началото на следващата година

Договорите за обществен превоз до седем плевенски села изтичат в началото на следващата година

В Общински съвет – Плевен постъпи уведомление за изтичане срока на договори за обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и Областната транспортни схеми, включващи изпълнение на маршрутни разписания от Общинската транспортна схема. Уведомлението е внесено от кмета на Общината Георг Спартански и е насочено от председателя на местния парламент Мартин Митев до две от постоянните комисии – ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК по “Стопанска политика и транспорт”. Комисиите ще заседават в началото на следващата седмица.

Изтичащите договори, касаещи Общинската транспортна схема, са за маршрутните разписания Плевен – Пелишат, Плевен – Тодорово, Плевен – Къшин – Тодорово, Плевен – Радишево, Плевен – Бохот, Плевен – Буковлък и Плевен – Върбица. Всички договори, сключени след проведени обществени поръчки през 2014 г., изтичат през февруари и април 2019 година.

В уведомлението се посочва, че спазвайки Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, за изтичащите договори са информирани Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ и областният управител на Плевен. След проверка от тяхна страна е получено уведомление за конфликт на общински маршрутни разписания с разписания от квотите на други общини. Записано е също, че Община Плевен е предприела необходимите действия по доказване на транспортна необходимост от съответните маршрутни разписания, спазвайки действащите разпоредби.

„Надяваме се, че всички маршрутни разписания от републиканската и областната транспортни схеми от квотата на Община Плевен, ще бъдат съгласувани, съгласно чл.19, ал.6 от Закона за автомобилните превози и ще можем да проведем обществена поръчка за възлагане на превоза“, се казва още в уведомлението до местния парламент. Уточнява се, че след получаване на отговор от ИА „Автомобилна администрация“ и от областният управител на Плевен, ще бъде предложено на Общински съвет – Плевен да вземе решение по съгласуваните маршрутни разписания да се проведат процедури по възлагане на обществен превоз на пътници от Републиканската, Областната и Общинската транспортни схеми.

Прочетете също:

В Плевен започна третото издание на фестивала „Шарено петле”

Днес паркът на Регионалният исторически музей беше изпълнен с детска глъч. Малчуганите и техните родители ...