Начало / Здравеопазване / Днес ректорът на Медицинския се отчита преди да сдаде поста

Днес ректорът на Медицинския се отчита преди да сдаде поста

Днес в Медицинския университет в Плевен ще се проведе Общо събрание, на което ще бъде избран нов ректор на университета, тъй като изтича мандатът на досегашния – проф. Григор Горчев. Това е втори негов мандат начело на университета и съгласно Закона за висшето образование той няма право да се кандидатира отново. Преди официално да сдаде поста, проф. Григор Горчев ще отчете свършеното от него и екипа му през втория мандат.

Проф. Григор Горчев поема управлението на висшето училище на 19 декември 2003 г. През следващата година с решение на 39-то Народно събрание Висшият медицински институт е преобразуван в Медицински университет. През първия и втория мандат на управлението си настоящото ръководство успя да превърне висшето училище в авторитетен университет с три факултета, Департамент за езиково и специализирано обучение, Медицински колеж и учебен Телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала, който е уникален за страната и Югоизточна Европа.  За първи път през отчетния период Медицинския университет реализира прием по две програми – магистърската „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” и по бакалавърската програма „Опазване и контрол на общественото здраве” във Факултета по обществено здраве, както и по специалността „Помощник-фармацевт” в Медицинския колеж.

Към днешна дата в университета се обучават общо 1 540 студенти и докторанти. Чуждестранните студенти, обучавани във висшето училище, са 330 от 33 държави, сред които най-много са гражданите на Великобритания, Турция, Испания, Гърция и Германия.

Броят на обучаващите се специализанти е 752, от които 23 чуждестранни граждани от Индия, Судан, Македония, Сърбия, Сирия и Иран. Общо са издадени 791 свидетелства за професионална квалификация в областта на акушерство и гинекология, хирургия, гастроентерология, урология, ортопедия и травматология, нервни болести и кардиология.  В Телекомуникационния център са проведени общо 33 значими научни форума на национално и регионално ниво, някои от които с международно участие.

По време на втория мандат на проф. Горчев Медицинският университет печели европейско финансиране по два проекта. По единият е подобрена енергийната ефективност на учебните корпуси, изградена е достъпна среда и е модернизирана библиотеката. По другия през миналата година университетът започна изграждане на Център за дистанционно обучение, разработване и внедряване на система за дистанционно обучение и създаване на магистърска програма за дистанционно обучение по обществено здраве и здравен мениджмънт.

Днес  126-членния състав на Общото събрание ще трябва да избере една от четирите кандидатури за нов ректор на Медицинския университет. Кандидати за поста са проф.Анжелика Велкова, проф. Васил Тодоров, доц.Димитър Господинов и проф.Славчо Томов.

Прочетете също:

И тази седмица инициативата „Да на ваксинацията“ събира гражданите на Плевен

Днес след работна среща с областния управител Марио Тодоров, ръководителя на клуб „Северняците“-Плевен Джейлян Демирев, ...