Акценти
Начало / Икономика / Днес е публичното обсъждане на проекта за Бюджет 2020 на Община Плевен

Днес е публичното обсъждане на проекта за Бюджет 2020 на Община Плевен

От 17.30 часа днес в зала „Гена Димитрова” ще е публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 г.

Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2020 год. е – 111 647 548 лв., като  72 010 321 лв. са приходите от държавни дейности, а 39 637 227 лв. са местните приходи.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година за Община Плевен са предвидени средства в размер на 68 419 034 лева. От тях: обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 63 081 634 лева;  а за зимно почистване и снегоподдържане – 278 900 лева .

Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 724 800 лева.

В проекта за Бюджет 2020 на Общината са заложени местни приходи в размер на 34 961 827 (без предвидените за местни дейности средства в проекта на ЗДБРБ), като сред данъчните приходи най-голям е относителният дял на данъка върху недвижимите имоти – 8 800 000 лева, данъка върху превозните средства – 5 500 000 лева. Средствата са планирани въз основа на постъпленията през предходната година.

Голям дял от местните приходи в бюджета на Община Плевен за 2020 г. са постъпленията от неданъчни приходи – 17 056 500 лв.

Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския съвет, с изменените и допълнени наредби за определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

В проекта за бюджет са предвидени средства за съфинансиране на дейностите на ДКТ „Иван Радоев”, Плевенска филхармония, съфинансиране основен ремонт на ел.инсталация и изграждане на перално помещение на ДЯ „Чайка“ по проект „Красива България“, както и собствен принос в реализирането на проекти по Оперативните програми на Европейски съюз. Общият размер на тези трансфери е  9 890 662 лева.

Заложените разходи са общо 111 647 548 лв. От тях 63 081 634 лв. са разходи за делегирани държавни дейности, като най-голям е делът на разходите за образование – 48 151 494 лева. За издръжка на общинската администрация са предвидени  3 414 100 лева; за култура – 3 236 430 лева, за здравеопазване –  4 958 604 лева.

За финансиране на инвестиционната програма през 2020 година ще се разчита на собствени приходи, целева субсидия от Републиканския бюджет и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз, е посочено в проекта за бюджет

Капиталовите разходи за ремонт на Автогара „Плевен” и ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната зона на ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов” ще се финансират по Решение на Общински съвет – Плевен чрез инвестиционен кредит от „Регионален фонд за градски развитие”. През 2020 година се предвиждат разходи за укрепване сградата на ХГ „Илия Бешков”, за ремонт на пожарогасителната инсталация на Дирекция „Регионален военно-исторически музей”, разширяване на Гробищен парк  „Чаира” и изграждане на алеи в него, и др.

Тази година предстои завършването на Общия устройствен план на Община Плевен, който ще бъде финансиран не само с общински средства, а и с трансфер от МРРБ.

Прочетете също:

10 медела за ШКК „Спартак” – Плевен от Национално първенство по шотокан карате-до

Един златен, два сребърни и седем бронзови медала спечелиха каратеките  на Шотокан карате клуб „Спартак” ...