Начало / Икономика / Днес гласуват новия бюджет на Община Плевен

Днес гласуват новия бюджет на Община Плевен

Общинският съвет на Плевен днес ще разгледа и гласува финансовата рамка на Община Плевен за 2021 г. Това ще стане на редовното заседание на местния парламент, което ще се проведе от 9 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова”.

В предварителния дневен ред са включени 37 предложения.

С решение на Председателския съвет съветниците ще заседават при закрити врати, спазвайки противоепидемичните мерки. Сесията ще се излъчва на живо на интернет страницата на ОбС – https://obs.pleven.bg/.

Първа точка в дневния ред е преразглеждане на Решение №422 от 28.01.2021 г. на местния парламент, върнато за ново обсъждане от областния управител на област Плевен. Решението касае приемане на нова Наредба №8 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Упражненото право на вето е с мотив за нарушение на материално правните норми при приемане на решението.

Съветниците ще разгледат предложение и за изменение и допълнение в Наредба №2 за опазване на околната среда в общината.

Пет от точките този месец са отчети. Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 1 януари 2020 г. – 30 юни 2020 г. внася председателят на Общинския съвет Мартин Митев. След него кметът на Общината Георг Спартански ще отчете изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 – 2023 г. Двамата ще представят и отчети на средствата за командировъчни разходи за периода 01.10.2020 г. – 31.12.2020 г. Съветниците ще се запознаят и със състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Ще бъде представена и програмата за управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост за 2021 година.

Предложението за бюджет на Община Плевен за 2021 г. е под номер 9 в предварителния дневен ред на заседанието. Преди обсъждането му на редовната сесия, Бюджет 2021 беше разгледан на заседанията на всичките десет постоянни комисии в началото на тази седмица.

Предложение относно освобождаване частично от задължения за наемни вноски лица, наематели на обекти публична общинска собственост в учебни заведения, които са ограничили дейността си в условията на пандемията, е точка десет. Веднага след това предстои избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Ясен и гласуване на решения за провеждане на конкурси за избор на управители на общинските фирми /“Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД, ДКЦ II и ДКЦ III, избор на членове на съвета на директорите на „Тибор“ ЕАД/.

 

 

Прочетете също:

Обучение за подготовка от разстояние в електронна среда провеждат в ОУ „Васил Левски” в Плевен

В ОУ „Васил Левски” в Плевен започнаха подготовка на първокласниците и техните родители за придобиване ...