Начало / Здравеопазване / Дистанционно обучение по „Здравен мениджмънт” разработват в Медицинския университет

Дистанционно обучение по „Здравен мениджмънт” разработват в Медицинския университет

Медицинският университет в Плевен е спечелил европейско финансиране за развиване на дистанционни форми на обучение с одобрен от Министерството на образованието проект „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

„Въвеждането на дистанционно обучение позволява да разнообразим начина на представяне на  информацията, да я направим по-лесна за усвояване и по този начин да повишим качеството на обучението”, каза при представянето на проекта проф. д-р Анжелика Велкова, която е ръководител на проектния екип.

Тя поясни, че специфичните цели на проекта са подобряване възможностите на университета да предоставя електронни форми на дистанционно обучение  и предоставяне на модули за електронно обучение  в областта на медицината, общественото здраве и здравните грижи чрез създаване на Център за дистанционно обучение.

В рамките на проекта, който е с продължителност 16 месеца, ще бъде подготвена и реализирана магистърска програма за  дистанционно обучение  по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” към факултет „Обществено здраве”. Предвижда се по нея да бъдат обучени 25 магистри, които вече имат една завършена специалност. За работа със системата ще бъдат подготвени 30 преподаватели  и 20 представители на учебните канцеларии.  Целта е магистърската програма за дистанционно обучение да стартира през февруари, като в нея ще има разработени 18 учебни модула. „За всеки модул се предвижда създаване на електронно съдържание на учебния материал, мултимедийни презентации и ще бъдат разработени учебни задачи и казуси.  По всяка дисциплина ще има и не по-малко от 100 въпроса за самоподготовка, като така ще подобрим възможността студентите сами да контролират своя напредък”, каза проф. Велкова. Обучението ще завършва с компютърно генериран тест.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и продукти за електронно обучение на студентите от всички специалности на университета по седем модула – чуждоезиково обучение, биохимия, очни болести, пропедевтика на хирургическите болести, кардиология, дерматология и специален модул за дистанционно обучение на преподаватели в областта на иновативните медицински технологии. Целта е в тези модули да бъдат обхванати 1 418 студенти и 90 преподаватели.

Освен това ще бъде създаден Университетски център за дистанционно обучение, оборудван с 32 нови компютри и два нови сървъра, поясни д-р Кирил Стоев, координатор на проекта.

Общата стойност на проекта е 788 438 лв. Екипът за управление и изпълнение на дейностите по проекта ще се ръководи от доц. инж. Георги Цанев.

Прочетете също:

И тази събота и неделя ще работи мобилен кабинет за ваксинация в Плевен

Тази събота и неделя (12 и 13 юни) в Плевен на пл. Възраждане пред Мавзолея ...