Акценти
Начало / Общество / Дейността си през годината отчете Общинско звено „Инспекторат”

Дейността си през годината отчете Общинско звено „Инспекторат”

Ежедневна превантивна дейност във всички райони на Плевен, за да не се допускат нарушения на нормативните уредби, е основната цел на служителите на звено „Инспекторат” при Община Плевен. В изготвения от ръководителя на звеното Николай Георгиев отчет се уточнява, че територията на града е разделена на 6 района, всеки от който е обслужван от екип от двама инспектори. Две са и мобилните групи,  създадени, за да се реагира по-бързо на спешни сигнали.

От началото на м. април до м. октомври 2018 г. служителите са били дежурни по график и в почивните и празнични дни. Практиката доказва, че подобни мерки са ефективни и нарушенията на наредбите на Общински съвет – Плевен, са намалели. Проведени са и многобройни мероприятия за превенция на нерегламентирана търговска дейност на територията на град Плевен и в парк „Кайлъка”.

Продължава кампанията по репатриране на излезлите от употреба МПС в целия град.  В тази връзка служителите провеждат непрекъснати проверки съвместно с органите на ОД на МВР – Плевен. При тази дейност се съставят протоколи за общото техническо състояние на превозните средства и следва репатрирането им.

За изминалия период служителите на Звеното не са успели да прекратят напълно дейността на незаконните автоморги на територията на община Плевен, е записано още в отчета за 2018 г. Многократно е оказвано съдействие на служители на ОП „Жилфонд” – Плевен, и на служители от районните полицейски управления за справяне с проблема. Независимо от положените усилия и съставените множество актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ служителите на звеното не са се справили и с прекратяване на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на град Плевен.

Няма закъснения и просрочване на отговорите на постъпили жалби и сигнали, на подадените на „горещия” телефон на Община Плевен се реагира веднага. Помощ и съдействие се оказва на звена и отдели на администрацията, на органите на ОД на МВР – Плевен, БАБХ, РЗИ, РИОСВ и др. при изпълнение на специфичните им служебни задължения.

Обобщените цифри за дейността на звено „Инспекторат” за 2018 г. са следните: съставени актове за установяване на административно нарушение – 108 бр.; глоба по фиш – 110 бр.; съставени констативни протоколи – 112 бр.; връчени наказателни постановления на Община Плевен – 267 бр.; отговори на сигнали и жалби – 140 бр.; посетени сигнали, подадени на „Горещия телефон” – 141 бр.; връчени наказателни постановления и актове за установяване на административни нарушения на други институции и общини в България – 121 бр.; връчени уведомления и заповеди на ОП „Жилфонд” – 227 бр.

 

 

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...