Начало / Общество / Деактивират оперативното звено на МОСВ, няма данни за възникнали аварийни ситуации

Деактивират оперативното звено на МОСВ, няма данни за възникнали аварийни ситуации

Незначителни ще са очакваните изменения на речните нива, информират от Басейнова дирекция – Плевен. В тази връзка МОСВ деактивира оперативното звено, считано от 13 часа днес.

Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, сочат данните за състоянието на водните обекти в страната към 8 ч. на 14 май.

Продължава контролирано да се освобождава обем от язовирите “Тученица-1“ и “Тученица-2“ в землището на с.Тученица, общ.Плевен и на ”Мъртва долина-1” и ”Мъртва долина-2” на територията на град Плевен. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

От ”Напоителни системи”ЕАД- клон Среден Дунав- гр. Плевен се следи състоянието на отводящото дере, за да не се допусне заливане на дворни места.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР – Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени други сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР – Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Прочетете също:

Област Плевен с най-висока заболеваемост от КОВИД-19 след Кюстендил

За изминалото денонощие в област Плевен са регистрирани 138 нови случая на заразени с коронавирус. ...