Начало / Общество / Две  постоянни комисии в Общинския съвет с ново ръководство

Две  постоянни комисии в Общинския съвет с ново ръководство

Общинският съвет на Плевен прие промени в ръководствата на две от постоянните си комисии – по “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев и по “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева. И двете комисии  запазват председателите си, промени има само при заместник  председателите. С решение на местния парламент Юлиян Йовков бе избран за заместник – председател на Стопанската комисия, а Катя Христова е заместник – председател на Комисията по култура.

Промените в ръководствата на двете комисии са във връзка с измененията на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г., гласувани на заседанието през м. юни тази година. Съгласно новият текст на чл. 26, ал.1 ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и заместник -председатели, като председателя и заместник – председателите не могат да бъдат от една и съща група общински съветници.

Прочетете също:

Общински съвет – Плевен гласува 5 000 лв. за лечението на проф.Недкова

Еднократна финансова помощ в размер на 5 000 лв. от бюджета на Община Плевен ще ...