Акценти
Начало / Общество / Данъчно-осигурителната кампания на НАП-Плевен към момента протича спокойно

Данъчно-осигурителната кампания на НАП-Плевен към момента протича спокойно

Как прочита данъчно осигурителна кампания 2017 г., основните срокове за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски, новости при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски през тази кампания, информират от офиса на НАП в Плевен.

 „И тази година Кампания 2017 г. започна  и към момента протича спокойно и с усилията на целия екип считаме, че ще приключи  безпроблемно. Още от първият ден на кампанията Офис Плевен разполага с всички необходими формуляри“, споделят от агенцията.

Към момента са подадени 895 декларации за облагане на доходите на физическите лица за 2016 г. по електронен път, от които 457 с ПИК, 2 697 декларации за облагане на доходите на физическите лица общо и 2 798 декларации за облагане с корпоративни данъци.

Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите тази година изтича на 2 май, тъй като 30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден.

От агенцията препоръчват хората да подадат декларации по електронен път поради три причини: по-бързо, по-лесно и безпроблемно; може да се използва отстъпка от 5% от данъка за довнасяне (но не повече от 1000 лв.), ако се подаде декларация до 31 март няма неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение и си плятят данъка до 2 май; с ПИК (или ел. подпис) могат да ползват още повече от 50 други услуги – справки за задълженията си към НАП, за данък за колата, такса смет и данък сгради, да подават осигурителни декларации, подаване на данъчни и осигурителни декларации и т. н.; данъчни декларации могат да се подават и пощенските станции на Български пощи ЕАД .

От тази година гражданите и фирмите имат още една възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Коригиращата декларация се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Запазва се и досега съществуващата възможност за корекции до изтичане на срока за подаване на декларациите, за доходите – 30 април и на декларациите за корпоративен данък – 31 март, както и възможността да се извършват корекции на данъчния финансов резултат и дължимия данък от фирмите след уведомяване на орган по приходите.

Въвежда се възможност да се ползва данъчно облекчение в размер на 1 % от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. Условието е 100% от паричните доходи да са получени по банков път и извършените безкасови плащания от лицето да са в размер на 80 или над 80% от доходите подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа. ВАЖНО!!! Това облекчение ще се ползва с подаване на данъчната декларация догодина, тоест през 2018 г

От тази година данък върху доходите няма да се събира върху наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.

Необлагаеми са и наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са с незначителна стойност – до 30 лв.

От 2017 г. с данък върху доходите ще се облагат паричните и предметни печалби, получени от участие в игри, които не са хазартни по смисъла на Закона за хазарта, при които печалбата се определя на случаен принцип.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за тази година е 460 лв. Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2017 – 300 лв.; Максимален месечен размер на осигурителния доход за 2017 остава 2600 лв.

От 1 януари 2017 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 18,40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход – 460 лв., заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец февруари 2017 г. трябва да се внесе най-късно до 25 март 2017 г.

От НАП напомнят на хората да не пропускат да плащат здравните си вноски, защото ако пропуснат и изпаднат от осигуряване, трябва да плащат вноски за пет години назад.

В  офис Плевен до края на данъчната кампания на 2 май ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове офисите ще работят до тогова докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това насърчаваме своите клиенти да не чакат последните срокове.

 

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...