Начало / Образование / В Плевен се проведе работна среща по проект „Нов шанс за успех”

В Плевен се проведе работна среща по проект „Нов шанс за успех”

Във връзка с реализирането на дейностите по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, на 28.11.2016 г. от 14.00 ч. в Мултифункционална зала „Орион“, гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 30 се проведе работна информационно-разяснителна среща по проекта. В информационната среща участваха директори на училища, представители на общински администрации и представители на дирекции „Бюро по труда“ на територията на Плевенска област.

Целите на проекта са насочени към създаването на среда, която да насърчава грамотността, създаване на възможности за продължаване на образованието за хора, които не са завършили начално образование, а след това с възможности да завършат основно образование в следващите фази на проекта, до включването им в пазара на труда и повишаване качеството им на живот.

Целите на проекта са свързани с политиките на местните власти и училищни управления за придобиване и повишаване образованието на живеещото в населените места на общините граждани, които по различни причини не са завършили образованието си. Шансовете и възможностите им да бъдат търсени и конкурентни на пазара на труда ще бъдат по-големи, ако те притежават образование. Отношението на възрастните към образованието на техните деца като ценност ще се промени, ако самите те са грамотни и образовани.

В първата фаза на проекта могат да се включат неграмотни и слабограмотни хора, на възраст над 16 години, които не са записани в училище и не учат, нямат завършен начален етап на основното образование, не са включени и не са участвали в идентично обучение по други проекти и програми. За търсещите или получили международна закрила желаещи да се включат в проекта следва да са завършили обучението си по български език, организираното от Държавната агенция за бежанците. Всички желаещи да се включат в обучението следва да са заявили писмено своето желание в училищата, в които ще се организира обучение на възрастните по проекта „Нов шанс за успех“.

            В рамките на информационната среща бяха разяснени процедурите по изготвяне на заявленията за участие в първата фаза на проекта с придружаващата ги документация, като крайния срок за тяхното подаване в Регионалното управление на образованието – Плевен е 08.12.2016 г. Споделен беше опит и възможности за сформиране на целевите групи с подкрепата на бюрата по труда и на местните власти, осигуряване на условията за обучение в кандидатстващите училища, гарантиращи успешно реализиране на проектните дейности. Обучението ще се организира в 600 учебни часа за 100 учебни дни и ще стартира в началото на месец януари 2017 г.

Прочетете също:

Весел спортен празник  в ДГ „Юнско въстание“

Eкипът на ДГ „Юнско въстание“ заедно със своите  възпитаници се включи в отбелязването на Европейски ...