Начало / Образование / В план-приема за 2019-2020 г. за област Плевен преобладават професионалните паралелки

В план-приема за 2019-2020 г. за област Плевен преобладават професионалните паралелки

В план-приема за 2019-2020 г. в училищата в област Плевен се очертава превес на професионалните паралелки над профилираните, като съотношението е близо 2 към 1. Това показва анализът на Регионалното управление на образованието в Плевен, представен от Албена Тотева, началник на РУО на днешното заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Плевен. На него беше обсъден и приет план-приема  на учениците след основно образование в училищата на територията на област Плевен. Заседанието бе председателство от заместник-областния управител Татяна Божинова. Участваха началникът на РУО – Плевен Албена Тотева, експерти от управлението, заместник-кметове и представители на общините, Дирекции Бюра по труда, работодателски организации, на синдикалните организации в ресор образование, както и от РДСП-Плевен.

От представения анализ на РУО стана ясно, че има тенденция към преобразуване на паралелки чрез преструктуриране в посока STEM профили, IT и технически специалности. Запазва се тенденцията за ориентиране на приема към професионалното образование и обучение в средните училища в общини, като  Гулянци, Червен бряг, Никопол, както и в 4-те обединени училища от общините Плевен, Пордим и Червен бряг. Подчертано беше, че план-приемът е съобразен с утвърдените от министъра на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план- прием в VІІІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища.

В последвалата дискусия, участниците се обединиха около необходимостта заинтересованите институции да продължат добрата координация и комуникация помежду си, за да бъдат изпълнени приоритетите, залегнали в общинските и областната стратегия за развитие на образованието.

Заседанието завърши с гласуване на новия план-прием за 2019-2020 г., който беше приет с мнозинство. След представянето му пред комисия в Министерството на образованието и науката, предстои да бъде утвърден от началника на РУО в срок до 30 март 2019 година.

Прочетете също:

ГЕРБ изключи трима от общинското си ръководство в Плевен, назначено е временно общинско ръководство

След направен анализ на работата на общинското ръководство на ГЕРБ – Плевен, Изпълнителната комисия на ...