Начало / Общество / В края на месеца започват строежа на обходен път в Бохот /обновена/

В края на месеца започват строежа на обходен път в Бохот /обновена/

Дейностите по изграждането на обходния път в село Бохот ще започнат на 29 юли, това гласи разпространено до медиите съобщение от пресцентъра на Община Плевен. Това става след огласените намерения на жители от селото да организират от 18 юли безсрочен протест с блокиране на бул. „Хр. Ботев” в Бохот за преминаването на тежкотоварни автомобили.

За изграждането на обходния път от бюджета на общината са предвидени средства в размер на 26 хил. лв. От местната администрация уточняват и че е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител. След изтичане на законоустановения срок за обжалване на процедурата, ще бъде подписан и договор с избраната за изпълнител фирма.

От приложените в Агенцията по обществени поръчки документи е видно, че офертите на фирмите, кандидати за изпълнители, са били отворени на 31 май. А строежът на обходен път на Бохот е само една от четирите обособени позиции в поръчката, която предвижда като цяло ремонт на общински пътища в Община Плевен в различни направления. За обиколния на селото път, предвидените дейности обхващат изкоп в земни почви, разриване и подравняване на земно легло, полагане на настилка от трошен камък. Крайният срок за изпълнение е 30 ноември 2013 год.

Съгласно чл. 120, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ „всяко решение, действие или бездействие на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключване на договор за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение, подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията, т.е. пред комисията могат да се обжалват единствено актове на възложителя, издадени в хода на процедурата – от момента на решението за откриване на процедурата до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение и то само по отношение на тяхната законосъобразност”.

Съгласно ал. 2 на чл. 120 от ЗОП „жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10- дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено – от датата на узнаване или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществената поръчка, освен ако КЗК не наложи временна мярка „спиране”.

Прочетете също:

Временни ограничения на движението в центъра на Плевен заради предстоящия в неделя балотаж

Във връзка с нормалното провеждане на балотажа за избор на президент и вицепрезидент  на  Република ...