Акценти
Начало / Общество / В БАЛИЗ приемат документи за целеви помощи на хора с увреждания

В БАЛИЗ приемат документи за целеви помощи на хора с увреждания

В Сдружение „БАЛИЗ” – Плевен стартира приема на документи за изплащане на целеви помощи за 2012 г. по чл. 53а от Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания, съобщиха от сдружението.

Съгласно въведения нов Чл. 53а (ДВ, бр. 41 от 2010г.) от Правилника, лицата с интелектуални затруднения и психични разстройства със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност  имат право да ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно в размер на 5 лв. на час при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции. Размерът на предоставяните целевите помощи може да бъде в размер до 50 лв.

В качеството си на Национално представена организация, БАЛИЗ подписа договор  с Агенция за хората с увреждания за предоставяне на този вид целеви помощи на територията на цялата страна. На областно ниво Сдружение „БАЛИЗ” – Плевен ще приема и обработва подадените заявления, ще подава за одобрение списъци и ще изплаща, посредством  пощенски записи, целевите помощи на отговарящите на условията лица.

Правоимащите на целевата помощ трябва да представят заявление-декларация за отпускане на целева помощ, служебна бележка, удостоверяваща, че лицето е ползвало придружител до съответните институции , като двата документа са на бланка на Сдружение „БАЛИЗ”. Към документите задължително се прибавя и копие от решение на ТЕЛК/ДЕЛК.

Документите за целеви помощи се приемат от март 2012 г. до  август 2012 г., на адрес: гр. Плевен, ул. „Белмекен” № 11.

За повече информация: Катина Василева и Вяра Гегова, телефон 064/801303.

Прочетете също:

Детската кухня Плевен вече ще е Комплекс за детско хранене

Общински съвет – Плевен, прие решение Детската кухнята в града да се категоризира като Комплекс ...