Начало / Къде да учим 2014 / Важно! График на дейностите за прием след VII клас

Важно! График на дейностите за прием след VII клас

График

на  дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища

за учебната 2014/2015 г. съгласно Наредба №11 от 28.03.2005 г.

Прием след завършен VII клас

Вид дейност

Срок

1 Подаване на заявления за проверка на способностите 7-13 май 2014 г. вкл.
2 Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите До 16 май 2014 г.
3 Провеждане  на тестовете по:- БЕЛ- математика 21.05.2014 г.23.05.2014 г
4 Обявяване на резултатите от тестовете До 4.06.2014 г.
5 Провеждане на изпитите за проверка на способностите по:-изобразително изкуство-музика-хореография-спорт 4.06.2014 г.5.60.2014 г.

6.06.2014 г.

31.05-1.06.2014 г.

6 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите До 9.06.2014 г.
7 Получаване на служебна бележка с оценка от приемните изпити 10.06-12.07.2014г.вкл.
8 Подаване на документи за участие в  приема  на ученици  по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им  до участие в приема 17-20.06.2014г.
9 Обявяване на списъка на приетите ученици на първи етап на класиране До 26.06.2014г.
10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране 27.06.-1.07.2014г.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране До 4.07.2014г.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 7-9.07.2014г. вкл.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 10.07.2014г.
14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 11-15.07.2014г.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране До 17.07.2014г.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 18-21.07.2014г.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 22.02014г.
18 Попълване на незаетите места след трето класиране Определя се от директора до 28.07.2014г. вкл.
19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием До 31.07.2014г.