Начало / Здравеопазване / Важно! Ако ползвате лекарствени средства, отпускани по протоколи и рецепти от рецептурни книжки за хронично болни

Важно! Ако ползвате лекарствени средства, отпускани по протоколи и рецепти от рецептурни книжки за хронично болни

РЗОК-Плевен напомня на здравноосигурените лица, на изпълнителите на медицинска помощ и аптеките, че въведените мерки и действия по предоставяне на услуги, свързани с отпускане на лекарства по протоколи и по рецептурни книжки за хронично болни пациенти в условия на епидемия продължават да действат. С цел избягване на напрежение сред пациентите, струпването им в лекарските кабинети и в административната сграда на РЗОК-Плевен, призоваваме да се спазват въведените условия и ред за отпускане на лекарствените продукти, както и служебно удължаване срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти:

          За пациенти получаващи лекарства, отпускани с Протокол:

Съгласно §21 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, който изтича по време на действие на този закон, се удължава служебно он НЗОК за времето на извънредното положение и 2 месеца след неговата отмяна, при условия и по ред, определен от НЗОК.

  1. Служебното удължаване на срока на валидност на протоколите се отнася за всички протоколи /с изключение на протоколите за заболяванията: Хроничен вирусен хепатит С; Хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ; Бронхопулмонална дисплазия/, изтичащи по време на действието на извънредното положение т.е. от 08.03.2020г. вкл. за обл. Плевен до неговата отмяна, и 2 месеца след неговата отмяна.

Хартиените носители на тези протоколи не подлежат на презаверяване в РЗОК. Пациентите не следва да посещават РЗОК-Плевен за извършване на презаверка на протоколи, които се удържават служебно в информационната система на НЗОК и нямат промяна в назначената терапия.

Отпускането на лекарствени продукти по така удължените протоколи се извършва  без представяне на  рецепта, САМО в аптеките, където е извършено последното отпускане по дадена рецепта ( видно от печата в рецептурната книжка ). Отпускането се извършва на базата на последната изпълнена рецепта по протокола и на базата на вписаните за това данни в рецептурната книжка. При отпускането аптеката въвежда в рецептурната книжка данните за предписани и отпуснати лекарствени продукти по „служебна рецепта“.

  1. НЕ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ на протоколите за следните заболявания, включени в Изисквания, публикувани на интернет страницата на НЗОК:

          – Хроничен вирусен хепатит С

          – Хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ

           – Бронхопулмонална дисплазия

        ІІ. За пациенти получаващи лекарства по рецепептурна книжка.

Съгласно чл.15 от Закона за мерките и действията по време извънредно положение „Аптеките може да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представена рецепта, съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти при условия и ред, определен от НЗОК, до отмяна на извънредното положение и 2 месеца след неговата отмяна

Всички изпълнители на медицинска помощ и аптеките са получили Указания за условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, както и служебно удължаване срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти.

Напомняме, че следва да се спазват дадените указания от страна на изпълнителите на медицинска помощ и аптеките.

За пациентите, които нямат промяна в терапията:

Отпускане на лекарствени продукти, може да се извършва без издаване на рецепта от общопрактикуващ лекар/специалист.  Аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта. Отпускането да се извършва САМО в аптеките, където е извършено последното отпускане по дадена рецепта (видно от печата в рецептурната книжка), съобразено с последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти.

        При отпускането аптеката следва да въведе в рецептурната книжка данните за предписани и отпуснати лекарствени продукти по „служебна рецепта“.

        ІІІ. Заверка на нови рецептурни книжки или вписване на нови диагнози в рецептурни книжки.

         Пациентите с новоиздадена рецептурна книжка или с нова диагноза /терапия/ посещават личния си лекар за попълване на данни, относно диагноза и лекарствени продукти. Така попълнената рецептурна книжка НЕ СЕ представя за заверка в РЗОК-Плевен. Аптеката отпуска лекарствените продукти по незаверена рецептурна книжка, с попълнени данни от ОПЛ.

            IV. При изчерпана рецептурна книжка

За пациентите, чиито рецептурни книжки са запълнени/изчерпани се разрешава допълване на страници, разпечатани от медицинския софтуер на лекарите  за времето на извънредното положение и  2 (два) месеца след неговата отмяна. Страниците се разпечатват от магистър-фармацевта в аптеката и се добавят към рецептурната книжка. В този случай не е необходимо пациента да посети общопрактикуващия си лекар за разпечатка на страници от медицинския софтуер на лекарите.

 

Посочените условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, както и служебно удължаване срока на валидност на протоколите  за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти са изготвени от НЗОК след консултации с БЛС и БФС, доведени са до знанието на всички изпълнители на медицинска помощ и аптеки с писмо на РЗОК-Плевен от 15.04.2020 г.

Напомняме, че спазването им значително би облекчило достъпа на хронично болните пациенти до лекарствени продукти заплащани от НЗОК, предвид спецификата на настоящата ситуация!

Телефони за контакт с РЗОК-Плевен: 064/88-25-23 и 064/88-25-11 в работно време 

ТЕЛЕФОН ЗА ДЕНОНОЩНИ КОНТАКТИ С РЗОК  ПЛЕВЕН – 0885 695 277

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...