Начало / Икономика / Броени дни за ползване на отстъпка от дължимия данък за доходи, придобити през миналата година

Броени дни за ползване на отстъпка от дължимия данък за доходи, придобити през миналата година

На 31 януари изтича срокът, в който физическите лица  могат да ползват отстъпка от дължимия за довнасяне годишен данък. Условията за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв., са годишната данъчна декларация да е подадена по електронен път до  31.01.2019 г., лицето да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне да е внесен до 31.01.2019 г. Това припомни Цветомила Потурлиева, директор на НАП Офис Плевен на пресконференция днес по повод началото на данъчната кампания.

Крайният срок за подаването на годишните декларации за облагане на доходите остава същия – 30 април 2019 г.

От тази година закръглянето на дължимия данък  е към всеки пълен лев. То ще се извършва след приспадането на всички предвидени в закона намаления, включително и при ползване на отстъпката от 5 на сто от дължимия данък.

Срокът за подаване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатените през 2018 г. доходи, различни от трудови е  15.03. 2019 г. От 2020 г. справката ще се подава в срок до 28 февруари и то само по електронен път, обърна внимание Цветомила Потурлиева.

Въвежда се в сила от 01.01.2019 г. справка по чл.73, ал.6  за изплатените през годината доходи от трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Справката ще се подава от работодателите в срок до 28 февруари само по електронен път, т.е. за първи път ще възникне задължение за подаване на тази справка в срок до 28.02.2020 г.

От тази година предприятията платци на доходи и самоосигуряващите се лица ще подават декларацията за дължими данъци по чл.55 от ЗДДФЛ само по електронен път. Тази разпоредба няма да се прилага при деклариране на дължимите данъци за 2018 г., т.е няма да се прилага само за декларациите по чл.55 от ЗДДФЛ, чийто срок за подаване е 31.01.2019 г. След този срок декларациите за дължими данъци по чл.55, ал.1 за 2019 г., когато се подават от предприятия платци на доходи или самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО ще се подават само по електронен път. Сроковете за подаване на декларациите по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ се запазват – подават се в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

От 01.01.2019 г. прагът на необлагаемите суми, спечелени от развлекателни автомати и други игри на случайността, се увеличава от  30.00 лв. на 100.00 лв.

Също от началото на тази година облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, както и държавните помощи, субсидии и други помощи от Европейските фондове и от държавния бюджет получени от нерегистрирани  като земеделски стопани физически лица ще се облагат с окончателен данък. Съответно за тези доходи ще отпадне задължението за декларирането им с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Данъкът ще се удържа, внася и декларира от предприятието или самоосигуряващото се лице-платец на дохода, съответно от администратора на съответната помощ. За получените през 2018 г. такива доходи остава задължението за декларирането им с годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2019 г.

Запазва се разпоредбата, че едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци  да не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността /ГОД/, ако не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството и нямат други доходи подлежащи на облагане.

Цветомила Потурлиева напомни, че офисът на НАП в Плевен работи с плаващо работно време, без обедна почивка. В последните дни на данъчната кампания Офисът ще работи докато има клиенти. Тя апелира да не се изчаква последният момент за подаване на данъчните декларации, както и да се ползват електронните услуги.

От началото на годината са приети 1 119 данъчни декларации на физически лица, като повече от половината – 669, са подадени по електронен път.

Прочетете също:

Кандидатите на БЗНС и БСП на балотаж за кмет на Стежерово

В село Стежерово, община Левски тази неделя ще се проведе балотаж, след като нито един ...