Акценти
Начало / Икономика / Боряна АД внедри нови високотехнологични машини в производствения си процес

Боряна АД внедри нови високотехнологични машини в производствения си процес

 

Основните дейности по проект “Инвестиции в екологични и устойчиви процеси на текстилно производство”, изпълняван от „Боряна“ АД, са съм своя край. Три броя плетачни машини и един брой гладачен автомат от ново поколение са вече доставени и въведени в експлоатация.

Успешно бе проведено и обучение на служителите на предприятието, които бяха запознати с технологичните възможности на оборудването, както и инструктирани по отношение на изискванията за безопасност, които трябва да бъдат съблюдавани по време на работата с новите машини.

Благодарение на цифровите и технологичните характеристики на оборудването ще се осигури постигането на следните положителни въздействия върху дейността на „Боряна“: рационализиране на разходите за производство, постигане на оптимално време за изработка на единица продукт, повече гъвкавост и прецизност, както и поддържане на високо качеството на продукцията посредством възможността за проследяване на ключови  етапи от производствения процес, както и контрол в реално време на готовите партиди.

В допълнение, чрез внедряване на „умно“ енергийно ефективно оборудване, понижаващо процента на грешки, ще се минимизира екологичният отпечатък на предприятието, което от своя страна ще помести „Боряна“ АД сред водещите текстилни предприятия, поели по пътя на зелената и дигитална трансформация.

Проектът на стойност 242 980 Евро, от които 168 200 Евро безвъзмездно финансиране, се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021, Програма “Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587872 от 06.05.2022 г., в рамките на Втора покана за набиране на проектни предложения по приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема).

Повече информация за проекта и неговите въздействия може да бъде открита на официалната страница на Боряна АД: www.boriana.bg

Тази публикация е направена с подкрепата на Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021 в рамките на Програмa “Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия”, България. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на “Боряна“ АД и не трябва да се възприема като израз на становището на Финансиращия орган.

 

 

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...