Начало / Икономика / Близо 103 млн. лева е бюджетът на Община Плевен за тази година

Близо 103 млн. лева е бюджетът на Община Плевен за тази година

102 912 525 лв. е общият размер на бюджетът на Община Плевен за 2019 г. Той ще бъде публично обсъден тази вечер от 17.30 часа в зала „Гена Димитрова” на Регионалната библиотека. Заложените в бюджета местни приходи са в размер на 40 687 193 лв., а от държавни дейности постъпленията ще са в размер на 62 225 332 лв.

От държавния бюджет  Община Плевен ще получи средства в размер на 60 787 411 лева, от които  малко над 55 млн.735 хил. лв. ще са обща субсидия за делегираните от държавата дейности, а целевата субсидия за капиталови разходи е в размер 1 565 400 лева.

В разходната част на бюджета са заложени общо 102 912 525  лв.

            Разпределение на разходите по функции е следната:

  Местна
дейност
Дофинанси
ране
Общо
Общинска администрация 2 150 000 3 000 000 5 150 000
Отбарна и сигурност 676 000 0 676 000
Образование 2 910 280 341 100 3 251 380
Здравеопазване  880 000   880 000
Социално осигуряване,
подпомагане и грижи
1 137 700 28 600 1 166 300
Жилищно строителство, БКС и ООС 11 103 300 0 11 103 300
Култура 2 906 200 266 200 3 172  400
Други д-сти по Икономиката 5 700 000 0 5 700 000
Лихви и такси обслужване на заеми 403 044 0 403 044
       
Резервен фонд 1 361 748 0 1361 748
ОБЩО: 29 228 272 3 635 900 32 864 172
Капиталови разходи 7 823 021 0 7 823 021
ВСИЧКО РАЗХОДИ: 37 051 293 3 635 900 40 687 193

За финансиране на инвестиционната програма  през 2019 година на Община Плевен ще се разчита  на собствени приходи, целева субсидия от Държавния бюджет и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз /ЕС/ и средства от инвестиционен заем.

Капиталовите разходи за ремонт на Автогара „Плевен” и ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната зона на ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Станболов” ще се финансират по Решение на Общински съвет – Плевен чрез инвестиционен кредит от „Регионален фонд за градски развитие”. През 2019 година ще продължи изграждането на видеонаблюдение в Община Плевен.

В края на 2018 година е постъпил трансфер по бюджета на Общината в размер на 499 908 лева за укрепване свлачището при РУСО – Плевен, който ще бъде извършен през 2019 година.

Тази година предстои завършването на Общия устройствен план на Община Плевен, който ще бъде финансиран не само с общински средства, а и със трансфер от МРРБ.

Прочетете също:

В Плевен започна третото издание на фестивала „Шарено петле”

Днес паркът на Регионалният исторически музей беше изпълнен с детска глъч. Малчуганите и техните родители ...