Акценти
Начало / Икономика / Бизнесът очаква повече европейски средства към реалната икономика

Бизнесът очаква повече европейски средства към реалната икономика

Областният информационен център в Плевен проведе  информационна среща в община Пордим за популяризиране на схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” .

Присъстващите собственици и управители на предприятия приеха предложената им информация  като възможност да обучат и квалифицират своите служители със средства от фондовете на ЕС. В последвалата дискусия бизнеса изрази надежда, че през следващия програмен период към реалната икономика ще бъдат насочени повече средства.

Представената процедура  цели  предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия за

повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост, подобряване на адаптивността и уменията на работниците и  удължаване на активната им трудова дейност.

Експертите от ОИЦ- Плевен запознаха присъстващите с  отворената процедура  и акцентираха върху значението за бенефициентите да работят по проекти и да бъдат активни в усвояването на средства от Структурните и Кохезионния фонд.

Виолета Събева, старши експерт „Програми за развитие” в община Пордим, представи техния опит в реализирането на европроекти.

В тази връзка, Йонка Янакиева- управител на ОИЦ- Плевен, обяви идеята на екипа на Центъра да представи във всеки брой на месечния бюлетин добрите практики на общините на територията на област Плевен. По този начин ще се постигне по-голяма прозрачност относно възможностите и постигнатите резултати от усвояване средствата от ЕС.

Прочетете също:

С дронове ще бъдат решавани специфични задачи в селското и горското стопанство

Проекти, свързани с използването на дронове за по-добро решаване на различни специфични задачи в областта ...