Начало / Култура / Без промяна в парите от държавата срещу продаден билет в театъра и филхармонията

Без промяна в парите от държавата срещу продаден билет в театъра и филхармонията

Правителството определи единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства през 2013 г. За всеки продаден билет драматично-куклените театри в страната, какъвто е и плевенският, ще получават по 15 лв. от държавата, колкото е била държавната субсидия и през миналата година. За всеки продаден билет държавата ще превежда на Плевенската филхармония толкова, колкото и през миналата година – по 50 лв.

През 2013 г. в останалите културни институти в страната за всеки продаден билет превежданите суми ще са следните: в драматичните театри ще получават по 12,50 лв., куклените театри – по 10,00 лв., музикално-драматичните театри – по 40,00 лв., оперите – 60 лв., оперно-театралните центрове и симфониети – по 50 лв., Народният театър „Ив. Вазов” – 20 лв., Софийската опера и балет, както и Софийската филхармония – 70 лв., Държавният фолклорен ансамбъл – 52 лв., Държавният музикален и балетен център – 60 лв.

Диференциацията на стандартите е съобразена с различията в спецификата на дейността на културните институти

Системата на делегираните бюджети в културните институти стартира преди две години, с което започна процесът на реформиране на театри, филхармонии и опери. Този модел на финансиране на практика дава възможност за подкрепа и стимулиране на добре работещите, ефективни културни институти. Като целта е да има по-голямо разнообразие на предлаганите продукти, увеличаване броя на зрителите и усъвършенстване на мениджмънта.

Прочетете също:

Изключителен успех за  арт школа „Колорит“  на международен конкурс в Румъния

Арт школа „Колорит“ постигна изключителен успех на 5-тия Международен конкурс за детско и младежко изкуство ...