Начало / Общество / АС отмени текст от Наредбата за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Червен бряг

АС отмени текст от Наредбата за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Червен бряг

Административен съд – Плевен постанови решение по адм. дело № 635/2016 г., образувано по протест от Окръжна прокуратура – Плевен, против чл.7 ал.4  от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Червен бряг. В протеста са наведени доводи, че според цитираната разпоредба договор не се сключва и разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения върху общински имоти не се издава, ако молителят има финансови задължения за дължими такси и такива от гражданско-правен характер към Община Червен бряг.

След анализ на всички факти и обстоятелства по делото, Административен съд – Плевен установи, че не е в правомощията на съответния общински съвет да поставя сключването на договор и издаването на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения в зависимост от факта дали лицето-молител има задължения към общината, след като нормативен акт от по-висок ранг не регламентира такова изискване. Протестираната норма противоречи и на чл.3 ал.3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, тъй като посочената разпоредба не позволява на административните органи и органите на местно самоуправление при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане целите на закона.

При тези съображения Административен съд – Плевен постанови решение по адм. дело № 635/2016 г., с което отменя като незаконосъобразна разпоредбата на чл.7 ал.4 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Червен бряг.

Прочетете също:

Определиха състава на подвижните избирателни секции в община Плевен

Подвижните избирателни секции в община Плевен ще са три – по  една за Плевен и ...