Начало / Общество / Антикорупционната комисия ще ползва безвъзмездно общински имот в Плевен

Антикорупционната комисия ще ползва безвъзмездно общински имот в Плевен

Недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост в Плевен да бъде предоставен безвъзмездно за управление на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемате на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ във връзка с дейността й, реши Общинският съвет на Плевен. Предложението влезе като извънредна точка и беше прието на  юлското заседание на съветниците.

Съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемате на незаконно придобито имущество, КПКОНПИ е юридическо лице на бюджетна издръжка. С договор от 14 юли 2015 г., сключен между кмета на Община Плевен и председателя на Комисията, на същата с 5-годишен договор й е бил предоставен безвъзмездно за управление офис на третия етаж в административната сграда на ул. „Васил Левски“ №176. С писмо от юли тази година до общинска администрация председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров е заявил искане за сключване на нов договор за безвъзмездно управление на горепосочения общински имот поради изтичане на досегашния 5-годишен договор.

С решение на Общински съвет – Плевен, въпросният общински имот, представляващ самостоятелен обект в сградата на ул. „Васил Левски“ №176, се предоставя безвъзмездно за управление на КПКОНПИ за срок от нови 5 години, като всички консумативни разходи, свързани с текущото му обслужване и поддръжка, основни и текущи ремонти, данък върху него, както и таксата за битови отпадъци, ще бъдат за сметка на Комисията.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...