Начало / Общество / 72 включени в списъка за безплатно паркиране в платените зони на Плевен

72 включени в списъка за безплатно паркиране в платените зони на Плевен

72 общински съветници, кметове на кметства  и почетни граждани са включени в Списъка за режим на паркиране на пътни превозни средства /ППС/ за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране на територията на Община Плевен, който вече е публикуван на страницата на Общински съвет – Плевен.

Съгласно Наредба №3 на Общински съвет – Плевен специалният режим на паркиране на пътни превозни средства за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране на територията на Община Плевен се прилага по отношение на превозните средства, обслужващи лица на изборна длъжност в Общински съвет – Плевен и Община Плевен за времето на техния мандат. Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди може да се приложи и по отношение на превозни средства на административни, здравни и други звена на бюджетна издръжка.
Издаденият документ за безплатно паркиране не може да бъде преотстъпван на трети лица.

Списъкът с лицата, ползващи се с право за безплатно паркиране е предоставен на ОП „Център за градска мобилност”, което организира и осъществява оперативната дейност по изработването, активирането и контрола на картите за паркиране на ППС за служебни нужди на територията на Община Плевен. Правоимащите лица заплащат само сума, която се равнява на разходите по издаване на картата и се определя в Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Плевен. От заплащането и на тази цена са освободени лицата, удостоени със званията “почетен гражданин на Плевен” и “заслужил гражданин на Плевен”, като разходите са за сметка на общинския бюджет. Според публикувания списък 15 са почетните граждани на Плевен, които ще се възползват от тази преференция.

Прочетете също:

Днес временно ще е ограничено движението по ул. „Хаджи Димитър“

Временно ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства по ул. „Хаджи ...