Начало / Общество / 50 нуждаещи от село Мечка ще получават храна по домовете

50 нуждаещи от село Мечка ще получават храна по домовете

От 1 септември тази година 50 пенсионери, самотно живеещи и лица с намалена работоспособност над 75 % в с. Мечка ще имат възможност да получават готова храна по домовете си. Това стана възможно след решение на Общинския съвет на Плевен за намаляване капацитета на Домашния социален патронаж в с. Коиловци и разкриване на такава дейност и на територията и на с. Мечка.

С решение от март тази година Общинският съвет увеличи капацитета на социалната услуга в Коиловци от 40 на 100 ползватели, като увеличи и числеността на персонала с 2,5 щатни бройки. Услугата обаче не е ползвана от жители на с. Мечка, каквато бе идеята на така приетото решение, по тази причина на предвидените нови щатни бройки не е назначен и персонал. В същото време в с. Мечка съществува обект с валидно издадено от Областната дирекция по безопасност на храните удостоверение за регистрация на заведение за обществено хранене на хранителен блок с кетъринг на социално заведение. Капацитетът му е за 50 души и отговаря на нуждите на населеното място за „Домашен социален патронаж“.

Във връзка с посочените обстоятелства Общински съвет – Плевен днес прие изменение на решението си от март в частта капацитет и численост на персонала на „Домашен социален патронаж“ – с. Коиловци, и разкриване нова дейност „Домашен социален патронаж“ в с. Мечка. Решението бе прието единодушно от общинските съветници.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...