Начало / Общество / 450 лева ще е данъкът върху таксиметров превоз на пътници в община Плевен

450 лева ще е данъкът върху таксиметров превоз на пътници в община Плевен

45о лева данък ще плащат таксиметровите шофьори в община Плевен. Това решение взе днес Общински съвет – Плевен. С 20 гласа „за“ съветниците приеха предложението за Наредба за допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен. Предложението е във връзка с приетия Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, който ще влезе в сила от 1 януари 2017 г. В него фигурира нов раздел – „Данък върху таксиметров превоз на пътници“, като годишния размер на данъка се определя от Общинския съвет в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.

Съветниците дискутираха дълго какъв точно трябва да е размерът на данъка, като предложенията варираха от посочения в закона минимум до 600 лева. В крайна сметка те се спряха на сума по средата, която е в размер на 450 лева.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...