Акценти
Начало / Общество / 45 деца и младежи ползват Центровете за настаняване от семеен тип в Плевен

45 деца и младежи ползват Центровете за настаняване от семеен тип в Плевен

Общо 45 деца и младежи са настанени вече в Центровете за настаняване от семеен тип в град Плевен. Това стана ясно по време на пресконференция в Община Плевен за представяне на резултатите от проект „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции”. Постигнатите резултати от реализирането на проекта и продължаването на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ като Делегирана от държавата дейност бяха представени от Стефан Захариев,  ръководител на проекта.

В момента в града ни функционират четири от шесте предвидени в проекта центрове. Това е така поради липсата на насчени деца за настаняване. Стефан Захариев изказа своята надежда, че след 1 декември това ще се промени и ще има възможност за настаняване на децата в готовите центрове.

проект ЦНСТ

На 3 ноември са били настанени първите деца в Център за настаняване от семеен тип на ул. „Люляк” 48. Центърът е един от шестте ЦНСТ и е четвъртият разкрит по проекта. Той е предназначен за деца без увреждания. Единадесетте деца са настанени там от ДДЛРГ „Детелина”.

От февруари пък функционират останалите три центъра. В ЦНСТ за деца и младежи с увреждания на ул.„Трите бора” 21са настанени 11 лица – 7 деца и 4 младежи от ДМСГД – Плевен. 12 лица са настанени в ЦСНТ за деца и младежи с увреждания  на ул. „Гургулят” 55. От тях 4 са деца и 8 младежи от ДДУИ – Берковица, ДДУИ – Крушари и ЦНСТ – Крушари. Именно за лицата, настанени в този център, са необходими и най-много грижи, тъй като те са от различни места и с различни увреждания. Сред тях има и лежащоболни, които се нуждаят от по-специфични грижи. Последният ЦНСТ е този на ул. „Бяло море” 16, който е за деца без увреждания. Там са настанени 11 деца от ДДЛРГ „Детелина”.

Персоналът, ангажиран в предоставянето на социалните услуги за деца и младежи в ЦНСТ, е бил от 83 души. Към момента той е намален на 60, а скоро от него ще останат само 44 работещи. Стефан Захариев припомни, че Център за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

проект ЦНСТ

Прочетете също:

Общо сътрудничество обсъдиха младежи от Представителството на студентските съвети с кмета Георг Спартански

Възможности за съвместно сътрудничество обсъдиха на среща с кмета Георг Спартански членове на Изпълнителния съвет ...