Акценти
Начало / Образование / Арт техники за работа с деца със специални потребности обсъдиха на форум в Помощно училище „Асен Киселинчев“

Арт техники за работа с деца със специални потребности обсъдиха на форум в Помощно училище „Асен Киселинчев“

ПУИ Асен Киселинчев

На 15 април 2014 година, в Помощно училище-интернат „Асен Киселинчев” град Долни Дъбник, със съдействието на РИО – Плевен, се проведе работна среща за споделяне на добри практики на тема „Новите образователни политики за обучението и възпитанието на ученици със специални образователни потребности”.

Участници в работната среща бяха Кремена Пъшева – старши експерт ОНГО -РИО Плевен, Десислава Гешева – гл. експерт „Просвета, култура и спорт“ Община Долни Дъбник,  Милен Наков – директор на ПУ „П. Р Славейков” – Плевен с екип от училището,   Силвия Николова – директор на Ресурсен център –  Плевен с екип,  представители на екипа на СОДГ „Теменуга” – Плевен.

По време на работната среща специални педагози от ПУИ „Асен Киселинчев” под ръководството на директора Татяна Митева демонстрираха успешни иновативни и арт-техники в кратки занятия с учениците с умерена и тежка умствена изостаналост и множество увреждания.

Последва дискусия, на която бяха обсъдени предложените практики  и терапевтични техники, и работата на специалните педагози в ПУИ „Асен Киселинчев”  получи много висока оценка.

Прочетете също:

Дадоха държавен имот на Община Плевен за строеж на нова сграда на ОУ „Валери Петров“

Община Плевен получава правото на собственост върху държавен имот с площ 7166 кв. м в ...