Начало / Здравеопазване / 286 проверки са извършили инспекторите от РЗИ-Плевен

286 проверки са извършили инспекторите от РЗИ-Плевен

За периода 20-26 март в Плевенска област са извършени 286 проверки на подлежащи на контрол обекти. Издадено е едно предписание за подобряване хигиенното състояние на един от проверените обекти.

Съставени са два акта за хигиенни нарушения. От тях: един акт за неспазване на здравни изисквания в обект с обществено предназначение; един акт за нарушаване забраната за тютюнопушене в закрити обществени места.

През отчетния период са издадени 5 наказателно постановление на обща сума  700,00 лв.

Издадени  са седем здравни заключения по проекто – сметни документации, постъпили за разглеждане в РЗИ.

Дадени са две становища за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Прочетете също:

Регионален семинар на комисиите за борба с трафика на хора се провежда в Плевен

Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в Плевен, Монтана и Велико Търново ...