Начало / Общество / 24 точки влизат в предварителния дневен ред за днес на Общински съвет – Плевен

24 точки влизат в предварителния дневен ред за днес на Общински съвет – Плевен

По предварителен дневен ред от 24 точки ще заседава днес Общински съвет – Плевен. Старейшините ще се запознаят с отчета за изпълнение на мероприятията от Програмата за управление на околната среда на Община Плевен през 2015 г. От документа става ясно, че през годината са постъпили общо 42 сигнала от граждани по въпросите за шума в околната среда. След проверки са съставени 20 предупредителни протокола за нарушения на Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен. През 2015 г. са извършени и над 190 проверки по сигнали за проблеми с уличната настилка в град Плевен. Частично асфалтиране е направено на 58 места, се посочва в отчета.

На сесията ще бъде представен и отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма в Община Плевен през 2015 г. Туристическият данък, събран на територията на общината, заплатен за нощувка в местата за настаняване към 31 декември 2015 г., е общо 41 824 лв., таксите от категоризиране на туристически обекти за периода са 11 075 лв. Или общо средствата, набрани от туристически данък и такси от категоризиране на туристически обекти през годината са в размер на 52 899 лв., се посочва в документа. Туристите, български и чуждестранни граждани, посетили община Плевен през 2015 г., са съответно 23 730 и 6 383 души.

Точка пета в предварителния дневен ред е предложението за приемане на годишните отчети и баланси за 2015 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на община Плевен от търговските дружества за 2015 г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2016 година. На съвместно заседание преди сесията Постоянните комисии по „Бюджет и финансова политика” и “Стопанска политика и транспорт” към Общински съвет – Плевен разгледаха годишните отчети и баланси за 2015 г. на ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД, „Дентален център І-Плевен” ЕООД, „Медицински център по спортна медицина и рехабилитация І” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД и „Тибор” ЕАД. След разисквания, двете комисии излязоха и с предложение до Общинския съвет за решение.

В местния парламент влизат и две предложения за кандидатстване на Плевен с проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектите са „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” и „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”.

Съветниците ще решават и за създаването на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в общината. Предложението е постъпило в Община Плевен от Фондация „Международна социална служба – България“ и касае обединение на социалните услуги „Център за обществена подкрепа“ с капацитет 75 места и „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ с капацитет 12 места. Ако предложението бъде прието, Комплексът ще започне да функционира като делегирана от държавата дейност от 1 юли 2016 г.

На сесията влизат и две предложения, свързани с увеличаване капацитета на два социални центъра в Плевен – „Център за социална рехабилитация и интеграция за жени и деца, претърпели насилие“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“.

Сесията започва в 9:00 часа в сграда „Гена Димитрова“.

Прочетете също:

Деца от арт школа „Колорит” с награди от Международния конкурс „Аз обичам Черно море”

Две деца от арт школа „Колорит” са носители на награди от Международния конкурс „Аз обичам ...