Начало / Образование / 224 заявления за помощи за първокласници са подадени вече в Плевенско

224 заявления за помощи за първокласници са подадени вече в Плевенско

До момента на територията на област Плевен са приети 224 заявления декларации, за отпускане на еднократна помощ за първокласници. По 140 от тях са издадени заповеди за отпускане на помощта, останалите заявления са в процес на обработка. Засега няма откази. Това съобщи директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” Светлана Георгиева.

Право на еднократната помощ имат семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище и живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя при средномесечен доход на член от семейството в размер до 450.00 лв.

Заявленията декларации за отпускане на помощта се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, отбеляза Светлана Георгиева.

Към заявленията се прилагат задължително удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението- декларация; удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас за учебната 2019/2020 учебна година на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.

От тази година помощта за първокласници ще се изплаща на два пъти – половината от нейния размер ще се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането и`, а остатъкът ще се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Размерът на помощта е 250 лв.

Ако детето не постъпи в първи клас, родителите ще трябва да възстановят получените средства. Помощта ще се възстановява и ако детето не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословни причини. При пет неизвинени отсъствия в рамките на един месец без уважителна причина взетата помощ също ще бъде възстановявана.

За миналата учебна година в област Плевен са били подадени 1 060 заявления за отпускане на еднократната помощ за първокласници. Само 10 са случаите на възстановяване на средства, припомни Светлана Георгиева.

Прочетете също:

100-годишен юбилей отпразнува днес плевенчанката Богданка Иванова

Плевенчанката Богданка Иванова навърши днес 100 години, заобиколена от роднини и приятели. Неин гост беше ...