Начало / Икономика / 21 общински язовира ще бъдат прехвърлени безвъзмездно на държавата

21 общински язовира ще бъдат прехвърлени безвъзмездно на държавата

Общинският съвет на Плевен даде съгласие Общината да прехвърли на държавата безвъзмездно имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – язовири. Кметът на Общината трябва да внесе в Министерство на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на имотите – 21 язовира, посочени в Приложение към приетото решение. Разположението на водните е обекти на територията на общината е както следва: по един в землищата на селата Мечка, Тученица, Радишево, Тодорово, Бохот, Бръшляница и Търнене и в гр. Славяново, по три в землищата на с. Пелишат и на гр. Плевен, пет в землището на с. Николаево и два в землището на с. Върбица. Решението на Общинския съвет е във връзка с промяна в Закона за водите, според която  кметовете на общини трябва да внесат в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на взето решение от съответния Общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата, обясни председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Община Плевен е собственик на 30 язовира (съставляващи 32 имота), като за голяма част от тях от компетентните органи са издадени предписания за различни по обем ремонти. C цел осигуряване на безопасност същите язовири се поддържат умишлено сухи, но това не отменя предписаните ремонтни работи, както и санкциите на ДАМТН. Проектирането и изпълнението на ремонтните работи на язовирите, с които да се възстанови и поддържа в изправност техническото им състояние, изисква много финансови средства, каквито Общината не може да осигури от собствените си приходи, е записано в предложението. Предвид изложеното се счита, че безопасността на населението и инфраструктурата в застрашените от язовирите зони, ще може да се обезпечи в по-голяма степен ако язовирите се поддържат и експлоатират от държавата чрез Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.  Държавното предприятие ще има на разположение необходимия специализиран човешки, технически и финансов ресурс, с какъвто общината не разполага.

Решението 21 общински язовира да бъдат предложени безвъзмездно на държавата подкрепиха 34 от общинските съветници, 3 гласуваха „въздържал се“, „против“ нямаше.

Прочетете също:

В Гулянци се подготвят да посрещнат Великденските празници в условията на пандемия

За предстоящите Великденски празници вратите на храма „Свети Георги Победоносец” в Гулянци  ще бъдат отворени. ...