Начало / Общество / 20 ноември – Световен ден на детето

20 ноември – Световен ден на детето

На 20 ноември отбелязваме Световния ден на детето. На тази дата през 1959 г. на Общото събрание на ООН е приета Декларация за правата на детето, в която основният принцип е: „Човечеството е задължено да даде на детето най-доброто от себе си!”

На 20 ноември през 1989 г. е приета Конвенцията за правата на детето. На този ден световните лидери създават глобалния договор за признаване и закрила на правата на детето. Всички разпоредби на международния акт утвърждават общото разбиране за необходимостта от закрила на детството, като определящ период за развитието на всяко човешко същество.

Всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано.

Всяко дете има право на развитие и закрила.

Всяко дете има право да расте в семейна среда или в среда, близка до семейната.

Всички деца имат еднакви права.

Всички органи в Република България са длъжни да изпълняват ангажиментите, поети от държавата ни с ратификацията на Конвенцията за правата на детето, както и да осигуряват за всички деца:

– грижата и защитата, предвидени в конвенцията;

– възможно най-високите здравни стандарти и достъп до здравни услуги;

– правото на свободно и достъпно образование за всички деца;

– подходяща помощ за родителите и настойниците, при изпълнение на отговорностите им по отглеждането на децата, в това число, при необходимост, и мерки за социално подпомагане.

Прочетете също:

Зам.- министър д-р Бойко Пенков: В Плевен добре си вършите работата

Представители на лечебните заведения и лекарското съсловие в Плевен и областта се срещнаха  днес със ...