Начало / Общество / 190 проверки са извършили от РИОСВ Плевен

190 проверки са извършили от РИОСВ Плевен

190 са извършените през месец май проверки от експертите на РИОСВ Плевен. Това сочат данните от месечните отчети, публикувани от Министерство на околната среда и водите. Проверени са 177 обекта, в резултат на което са направени 66 предписания, 12 акта, съставени са и 35 наказателни постановления за общо 12 560 лв.

За непровеждане на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух, РИОСВ Плевен е санкционирала акционерно дружесдтво с 500 лв. физическо лице пък е глобено с 1 000 лв. за продажба на алкидна боя със съдържание на летливи органични съединения, неотговарящо на нормата за максимално допустимо съдържание. За превишение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води, с 1 400 лв. е санкциониран обект в село Обнова.

Следващото нарушение, което е констатирано и санкционирано, е в раздел отпадъци. За извършване на дейности с отпадъци без съответния документ, са глобени две физически лица с общо 4 000 лв., сочат данните от отчета. Най-голям брой хора обаче – 26, са санкционирани, защото не са представили обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните количества билки през предходната 2012 год. Глобата за всеки един е в размер на 100 лв.

РИОСВ Плевен е санкционирала и дружество с 2 000 лв., защото не са осигурили достъп в техен обект. Инспекцията е издала и три заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.

Прочетете също:

Чрез жребий разпределиха местата за продажба на мартеници в Плевен

В Заседателната зала на Община Плевен беше изтеглен днес жребий за разпределение на местата за ...