Начало / Общество / 15 май вече неработен и за държавните служители в Плевен

15 май вече неработен и за държавните служители в Плевен

По предложение на кмета доц. Димитър Стойков общинските съветници гласуваха 15 май – Празника на Плевен, да бъденеприсъствен ден на територията на Община Плевен. С това решение на съветницити този ден става неработен и за държавните служители. Досега това се отнасяше само за учрежденията, звената и организациите на бюджетна издръжка от Община Плевен и за търговските дружества, в които Община Плевен притежава повече от 50% от капитала.

15 май е обявен за Празник на Плевен с решение на Общинския съвет от март 2001 г.

Прочетете също:

Общински съвет – Плевен прие годишния отчет за управлението на общинската собственост

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за периода ...