Акценти
Начало / Крими / 110 деца са заведени на отчет в Детска педагогическа стая през 2015 година

110 деца са заведени на отчет в Детска педагогическа стая през 2015 година

През 2015 година в община Плевен разкритите криминални престъпления, извършени от непълнолетни, са 145. Те са извършени от 135 лица – 21 малолетни и 114 непълнолетни. Броят на криминалните деяния, извършени от малолетни за 2015 година, е 18 или 3.00% от общо разкритите за всички възрастови групи.Това сочат данните в резултат на направените анализи, становището на специализираните институции – Районна прокуратура, Районен съд и Инспекторите на детските педагогически стаи при I и II РПУ в гр. Плевен и РПУ – Пордим. Те бяха изнесени по време на годишния отчет за 2015 г. на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

Иван Кюлджийски

Председателят на комисията – зам.-кметът на Плевен Иван Кюлджийски посочи, че броят на извършителите до 14 год. възраст е 20 или 3.80%. Това показва леко намаление на броят на малолетните извършители.

В Детска педагогическа стая са водени на отчет за противообществени прояви и престъпления през 2015 г. общо 162 лица. Малолетните са 42 деца (от тях 10 жени) и 120 непълнолетни (26 жени). От децата, заведени на отчет през миналата година – 110 броя, малолетните са 28 (8 жени), а непълнолетните са 82 (18 жени). От тях 58 броя са редовно учащи, 32 броя живеят в криминогенна семейна среда, 15 броя не учат и не работят, 20 броя имат криминално проявени приятели, 10 броя са сираци, 7 броя учат и работят, 6 броя деца работят без да учат и 14 деца имат социално слабо семейство.

През 2015 г. общият брой деца, преминали през Детска педагогическа стая за извършени от тях противообществени прояви, е 102. Малолетните са 28 (6 жени) и непълнолетните са 74 (23 жени). Децата, извършители на престъпления, са 98 броя. От тях малолетните са 18 (5 жени), а непълнолетните са 80 (14 жени). Основните деяния са кражби – 48 броя, като преобладават взломните – 20 броя и домовите – 14 броя. Следващите по значимост са грабежите – 15 броя и хулиганствата – 6 броя.

Снетите от отчет към Детска педагогическа стая за 2015 г. са общо 44 лица. От тях поправили се са общо 25 деца – малолетните са 7, а непълнолетните са 18 деца, поради навършване на пълнолетие 13 деца – малолетните са 3, а непълнолетните са 10 деца, на други основания – общо 6 деца, от които малолетните са 2, а непълнолетните са 4 деца.

От общо разкритите извършители 30 са извършили повече от 1 криминално деяние – 12 малолетни и 18 непълнолетни, сочат още данните. Извършители на едно и също престъпление, повече от един път, са 12 лица – 2 малолетни и 10 непълнолетни.

В отчета на комисията се посочва още, че през последните две години криминалните престъпления, извършени от деца до 18-годишна възраст в община Плевен, държат постоянен ръст. Броят на непълнолетните извършители също е постоянен. В същото време ръстът на противообществените прояви и престъпления през 2015 г. е по-нисък в сравнение с предходната 2014 година. От престъпленията има лек спад на кражбите и грабежите, въпреки разнообразието при извършването им. Това се дължи на факта, че през последните две години има засилване на превъзпитателната работа на проявените. Налагат се и все повече превантивни мерки, с цел децата да не стигнат до специалните училища. В много семейства, обаче, родителският контрол е занижен и родителите имат нужда от специализирана помощ, относно възпитанието на децата.

Прочетете също:

Над 1 000 на 100 000 е заболяемостта от Ковид-19 в Плевен на 14-дневна база

Заболяемостта от Ковид-19 в община Плевен премина границата от 1 000 на 100 000 на ...