Акценти
Начало / Икономика / Обществено обсъждане за поемане на общински дълг от фонд ФЛАГ организира Общината

Обществено обсъждане за поемане на общински дълг от фонд ФЛАГ организира Общината

Община Плевен кани плевенчани на обществено обсъждане във връзка с поемане на дългосрочен общински дълг от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ. Средствата са за реализацията на проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. Стойността му е 10 223 215,88 лева, които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

   Проектът цели да осигури предоставяне на модерни образователни услуги чрез рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура като фактор за устойчиво развитие на града и региона. Предвидени са интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура, разположени на територията на две от зоните за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на  Плевен – социалната и публичната зона. По проекта ще бъдат обновени сградите и дворните пространства на НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”, на детските градини „Ралица”, „Юнско въстание”, „Щурче”, „Калина”, „Теменуга” и „Дружба” и на Детска ясла „Гергана”.

    Средствата от Фонд ФЛАГ ще бъдат използвани за оборотни средства за извършване на плащания, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

   Общественото обсъждане ще се проведе на 11.04.2018 г. от 17.00 ч. в Актовата зала на І етаж в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане” 2.

   Материалите по проекта са достъпни в Община Плевен, пл. „Възраждане” 2, стая 80 – Дирекция „Проекти”.

Прочетете също:

10 медела за ШКК „Спартак” – Плевен от Национално първенство по шотокан карате-до

Един златен, два сребърни и седем бронзови медала спечелиха каратеките  на Шотокан карате клуб „Спартак” ...