Акценти
Начало / Общество / НИМХ – Плевен отбелязва професионалните си празници

НИМХ – Плевен отбелязва професионалните си празници

В два последователни дни Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) чества свои професионални празници – на днешния 22 март Световния ден на водата и на 23 март – Световния ден на метеорологията.

За 2016 година мотото на Световния ден на водата е „Вода и работни места”. Това е силата на водата да създава работни места. Повече от 1.5 милиарда хора на земята са заети в професии, свързани с водата. НИМХ – филиал Плевен извършва количествения мониторинг на надземните и подземните води в Северна България, в региона от Видин до Велико Търново. На 6 ноември 2015 година министърът на околната среда и водите откри Регионалния прогностичен център във филиала. Основните поставени задачи пред него са подобряване на мониторинга и информационната среда, създаване на единни стандарти и модели за прогнозиране на речния отток в Долен Дунав. Те се решават съвместно с МОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски район”.

НИМХ Плевен

Тазгодишното мото на Световния ден на метеорологията е „ Все по-горещо, все по-сухо, все по-дъждовно. С лице към бъдещето”. Това мото иска да обърне внимание върху климатичните промени. На пръв поглед то съдържа противоречие в себе си – „по-сухо и по-дъждовно”, но това не е така. Променя се режимът на кръговрата на водата. По-топлият въздух може да задържа в себе си по-голямо количество влага – така на едно място, докато въздухът се „зарежда” с вода, няма да вали, а на друго място дъждът може да е по-проливен. В допълнение към това, емисиите в атмосферата, вследствие на индустрия и автомобили, променят състава на кондензационните ядра в атмосферата, служещи за формиране на дъждовните капки.

НИМХ Плевен

Обединението на хидроложките и метеорологичните дейности в България става през 1950 година, когато се създава обединената Хидрометеорологична служба (ХМС) към Министерския съвет, разказва Павел Вапцаров, директор на НИМХ-филиал Плевен. В нея се включват подразделения от 4 министерства: Централният метеорологичен институт (ЦМИ) при Министерство на земеделието, Хидроложката служба при Министерство на електрификацията, Метеорологичната служба на Въздушните войски и Военно-морската хидрометеорологична служба към Министерство на отбраната и Службата по биоклиматология при Централния институт по физиотерапия и курортология към Министерство на народното здраве.

НИМХ Плевен

Първият ръководител на обединената служба е родом от Плевен. Това е академик Любомир Кръстанов, един учен действително от световен мащаб, притежаващ впечатляващи организаторски способности. През 1951 година Любомир Кръстанов представя България на първия конгрес на Световната метеорологична организация (СМО) в Париж. В средата на 60-те години на миналия век, с навлизането на спътниците и електронно-изчислителните машини, СМО стартира един от най-значимите си проекти – Световната служба за времето (World Weather Watch – WWW). За да определи целите и задачите по проекта организацията основава 12-членен научен съвет, състоящ се от най-известни учени от цял свят. Любомир Кръстанов е един от членовете на този съвет, обяснява Павел Вапцаров.

Днес Световната служба за времето е в основата на почти всички програми на Световната метеорологична организация. И сега НИМХ-БАН, чрез своята мрежа от станции и телекомуникационния си център, отговарящ за страните от Югоизточна Европа и страните от Близкия изток, участва в тази най-голяма програма на Световната метеорологична организация.

Снимки: архив

 

Прочетете също:

В Плевен ще има възможност за жестов превод в администрацията

Община Плевен ще има възможност за обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на място в ...