Начало / Общество / Национална конференция на Кризисните центрове за жертви на насилие се проведе в Плевен

Национална конференция на Кризисните центрове за жертви на насилие се проведе в Плевен

Златка Мачева

Трета Национална конференция на Кризисните центрове за жертви на насилие се проведе в зала „Плевен” на Областната администрация в града. Организатори на форума са сдружение Център „Отворена врата” – Плевен и Алиансът за защита срещу домашното насилие, включващ 10 организации. Темата на срещата беше „Участието на държавата и гражданския сектор при формиране на политики срещу насилието, основано на пола” – три месеца до дължимия доклад пред Комитета на ООН, CEDAW за премахване на дискриминацията по отношение на жените.

Форумът беше открит официално от областния управител Илиян Йончев. Приветствие към участниците в работната среща отправи и Герхард Райвегер, посланик на Австрия у нас. Сред участниците в срещата бяха председателят на Окръжна прокуратура – Плевен Иво Радев, Геновева Тишева, председател на Алиансът за защита срещу домашното насилие, Анита Димитрова от Националната комисия за борба с трафика на хора, Ани Торозова от Фондация „Анимус”, Дияна Видева от сдружение „Деметра” – Бургас и други.

австрийски посланик

Сред лекторите беше и Норберт Чайпек от Кризисния център за жертви на насилие в Австрия, който коментира темата „Австрия и България в борбата с трафика на хора”. На вниманието на експертите беше поставен и въпросът за превенцията и борбата с насилието над жени и домашното насилие. Бяха представени факти за ранните бракове сред ромската общност и явлението насилствено брачно съжителство, за кризисните центрове и необходимостта от създаване на социална услуга за жертви на насилие, основано на пола.

Аудиторията беше запозната и със сексуалното насилие над деца и достъпа до социални услуги за жертвите на домашно насилие в регионите, населявани от малцинствени групи.

Специални гости на срещата бяха ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици в Плевен, които са автори на успешно защитен на няколко нива проект по темата за домашното насилие.

Форумът приключи с официален доклад, който ще стане достояние на институциите на държавно и местно ниво, които имат отношението към насилието в различните му прояви.

Прочетете също:

Назначиха нов областен управител на област Плевен

С решение на Министерски съвет са назначени 25 нови областни управители. Сред новите назначения е ...