Акценти
Начало / Икономика / Ще обсъдят публично поемането на дълг за ремонт на зала „Катя Попова”

Ще обсъдят публично поемането на дълг за ремонт на зала „Катя Попова”

Община Плевен кани местната общност на публично  обсъждане във връзка с поемане на дългосрочен общински дълг от под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД – Мениджър на финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България (ФГР Север), част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Средствата са за реализацията на проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“, който се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Плевен“ и с комбинирана подкрепа с финансов инструмент от „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Стойността на кредита  е 427 093 лева.

Дейностите по проекта включват основен ремонт на зала „Катя Попова”, прилагане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и пристройка (асансьор и стълба за евакуация), необходими промени по инсталациите с цел привеждането им в съвременните норми и стандарти. Ще бъде осигурен  достъпен маршрут до асансьора за хора в неравностойно положение от ул. „Димитър Константинов“ (тротоар за пешеходци и наклонена автомобилна рампа за вход в двора).

Публичното обсъждане ще се проведе на 13.05.2021 г. от 17.30 ч. в  зала „Катя Попова“. 

Материалите по проекта са достъпни в Община Плевен, пл. „Възраждане” 2, стая 80 – Дирекция „Проекти”.

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...