Начало / Общество / Ще има санкция за забавеното изграждане на новата тролейбусна мрежа в Плевен

Ще има санкция за забавеното изграждане на новата тролейбусна мрежа в Плевен

Общински съвет – Плевен даде съгласието си за налагане на санкция по договора за обществената поръчка „Реконструкция, подобрения, разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа – инженеринг“ в рамките на мащабния проект „Интегриран градски транспорт на Плевен“, финансиран по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г. Сумата е в размер на 766 240 лева без ДДС, което на практика е дължимата последна вноска, останала за сметка на Община Плевен поради забавянето на проекта. За решението информира по-подробно на брифинг пред медиите председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

„Договорът между „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Плевен като възложител и обединение „Електротранспорт – Плевен“ – гр. София като изпълнител е сключен на 11 април 2014 г. Съгласно условия в него, дейностите по поръчката трябваше да приключат до 17 декември 2015 г., в който срок Общината можеше да ползва безвъзмездната финансова помощ от оперативната програма. „Електротранспорт – Плевен“ – София обаче не спази срока за изпълнение на дейностите и така изпълнението на проекта приключи в средата на март тази година. Според правилата на Оперативната програма това означава, че последното плащане в размер 766 240 лева без ДДС по този договор остава за сметка на общинския бюджет“, обясни Мартин Митев. Той припомни, че въпросната сума е предвидена и гласувана в бюджета на Община Плевен за 2016 г., след което коментира и мотивите за налагането на неустойка. „Съгласно чл.12, ал.1 от договора между „Тролейбусен транспорт“ – гр. Плевен и обединение „Електротранспорт – Плевен“ – гр. София, ако изпълнителят не изпълни възложените му дейности в уговорения срок, същият дължи неустойка в размер на не повече от 20 % от стойността на договора. Макар, че към момента всички възложени дейности вече са изпълнени и приети, забавянето е факт и то на практика ще натовари Общината със сумата по последното дължимо плащане, което е в размер на посочените вече 766 240 лв.. По тази причина Общински съвет – Плевен прецени, че е налице основание „Тролейбусен транспорт“ – Плевен да не заплаща на „Електротранспорт – Плевен“ – София тези 766 240 лв. и те да бъдат прихванати от вземането за неустойката към изпълнителя. Местният парламент даде съгласие за плащане само на ДДС-то от 153 248 лв. по две фактури, издадени с дати 1.04.2016 г.“

Общият размер на исканата от Община Плевен неустойка за забавянето по договора за контактната мрежа е в размер на 1 496 898 лв., като за остатъка над въпросната последна вноска от 766 240 лв. също ще бъдат предприети нужните действия от страна на местната управа. Предстоят преговори за окончателно уреждане на финансовите отношения между страните – „Тролейбусен транспорт“ – Плевен, Община Плевен и Обединение „Електротранспорт – Плевен“ – София. Общинският съвет даде съгласие за подготовка на споразумение, което да бъде внесено за обсъждане и одобрение на сесия.

Междувременно от страна на изпълнителя „Електротранспорт – Плевен“ – София вече е постъпило възражение срещу посочената неустойка по договора, информира още Мартин Митев. Във възражението си фирмата твърди, че забавянето на дейностите по изграждането на контактната мрежа не е по тяхна вина и посочва, че ако се наложи, спорът ще бъде отнесен до съда.

Договорът с обединение „Електротранспорт – Плевен“ – гр.София е подписан на 11 април 2014 г. Заложеният в него общ срок за изпълнение на поръчката е 11 месеца, от които за изготвяне на работен проект – 30 календарни дни, срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 9 месеца и 1 месец за съгласуване на проекта от страна на Община Плевен и Управляващия орган на Оперативната програма. По време на изпълнението работата е замразявана четири пъти – от 29.12.2014г. до 15.01.2015г. /17 дни/, от 05.03.2015г. до 11.03.2015г. /6 дни/, от 09.05.2015г. до 19.10.2015г. /160 дни/ и от 23.11.2015г. до 29.11.2015г. /5 дни/. Или общото удължаване на договора фактически е с 188 дни. Строителната площадка е открита на 12.09.2014г., което със заложените срокове в договора и удължаването от 188 дни, означава приключване на всички дейности по него на 17.12.2015 г. Т.е налице е забавяне от 83 дни, показва справка на Община Плевен.

Прочетете също:

Георг Спартански  към младите: Нямате причина да се чувствате непълноценни, ако пишете на български в социалните мрежи

Младите хора да се изразяват на български в социалните мрежи когато са в България, призова ...