Начало / Общество / Четири щъркелчета бяха спасени с помощ от РИОСВ – Плевен

Четири щъркелчета бяха спасени с помощ от РИОСВ – Плевен

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен участва в спасяването на четири бели щъркелчета в с. Йоглав, общ. Ловеч.

Преди 3 дни на земята под гнездото, разположено върху метален стълб, жител на селото е намерил един мъртъв възрастен екземпляр от вида Бял щъркел със сезал около шията. Птицата вероятно се е оплела в сезала, докато е търсела храна. Няма данни за умишлено улавяне или убиване на щъркела. Вторият родител няма физическа възможност да носи храна на малките в периода на интензивно хранене и растеж.

Със съдействието на екип на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД и след консултация със Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора, четирите щъркелчета са уловени и свалени от гнездото. На основание Закона за биологичното разнообразие, експерт от РИОСВ – Плевен е настанил птиците за доотглеждане в зоологическата градина в Ловеч.

Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да се подават сигнали  на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

За защитените видове животни, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие, се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

 

 

 

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...