Начало / Общество / Център “Барометър” ще информира и консултира младежите в Плевенско

Център “Барометър” ще информира и консултира младежите в Плевенско

Сдружение “Младежко Бюро за Социални Услуги и Граждански Инициативи” стартира в началото на годината проект “Младежки информационно – консултативен център “Барометър”. Проектните дейности са насочени към младите хора, които живеят в селищата на десетте общини в област Плевен – Долни Дъбник, Долна Митрополия, Никопол, Белене, Гулянци, Кнежа, Пордим, Червен Бряг, Левски и Искър. Целта е да се насърчи личностното и професионално развитие и реализация на младите хора като им се предоставят достъпни и адекватни на потребностите им качествени услуги. Дейностите включват обучения по актуални теми, свързани с бъдещото развитие на младежите, консултации, онлайн информация и консултиране.

Привличането на младите хора към проектните дейности ще се осъществи чрез местните читалища, училища, НПО и местните власти. За целта ще бъде изградена областна “Младежка мрежа” от организации и институции, които ще съдействат за широко привличане към дейностите и инициативите на проекта.

Предвидените дейности са провеждане на проучвания сред младите хора от 10-те общини на техните нагласи, потребности и проблеми; обучение на младежи по теми като “Европейско гражданство – права на младите хора, борба с дискриминацията и равнопоставеност между половете”, “Застъпничество за младежки каузи и работа с публични институции и местни власти”, “Доброволчество и работа в подкрепа на социално изолирани младежки групи”, “ Разработване и управление на проекти за младежки инициативи”. Център “Барометър” ще провежда индивидуални и групови консултации на теми “Професионално ориентиране и консултиране за представяне пред работодатели”, “Младежко предприемачество”, “Разработване и управление на проекти”, “Младежка мобилност в страната и чужбина”, “Работа в мултикултурна среда”. Предвиждат се и чествания на различни значими дати.

Проектът за Младежки информационно – консултативен център е на стойност 50 000 лв., той се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2011-2015), на Министерство на образованието, младежта и науката в партньорство на Община Плевен и Сдружение “Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА” и подкрепата на Областна администрация Плевен. Инициативите продължават до 31.12.20013 год.

Прочетете също:

Възстановяват скулптурата на сърничките в „Кайлъка“

Любимите на поколения плевенски деца скулптури на сърничка и еленче, които се намираха пред ресторант ...